Du er automatisk logget ut av nettbanken

Du har ikke vært aktiv på en stund, så vi avsluttet ditt besøk i nettbanken for å redusere faren for at uvedkommende misbruker din pålogging.
For å logge inn på nytt, skriv inn din bruker-ID øverst til høyre og trykk logg inn.

Du er nå logget ut av nettbanken - velkommen tilbake

Lrepenger dnb

Barn og unge vokser opp i en verden der verdier ikke lenger er mynter og sedler, og hvor penger nesten har blitt usynlige. For å gjøre kunnskap om privatøkonomi mer tilgjengelig har vi utviklet Lærepenger - et interaktivt læringsverktøy som lærer barn og unge om økonomi