Du er nå logget ut av nettbanken - velkommen tilbake

#huninvesterer

#huninvesterer

 Norske menn har 1216 milliarder mer i bruttoformue enn kvinner. 

 Vi kan ikke styre verden hvis ikke vi eier den.