Fransk lavendel

Ser du for deg et yrende storbyliv i Cannes eller det gode liv i Provence?

Mulighetene er mange. Snakk med oss om hvordan du kan realisere din drøm!

Når du skal kjøpe bolig i Frankrike så er det en annerledes prosess enn vi skandinaver er vant med, men du er godt beskyttet av fransk forbrukerlovgivning. Sørg for at du har et finansieringsbevis innen du skriver under på en forhåndsavtale. DNB Luxembourg krever ingen livsforsikring fra lånetagerne i forbindelse med låneopptak i fransk eiendom.

Hva er lånevilkårene?

- Førsteprioritetspant i utenlandsk bolig
- Belåningsgrad på inntil 70 % av den laveste verdi av kjøpesum og takst
- Nedbetalingstid på inntil 30 år med mulighet for inntil 10 års avdragsfrihet
- Flytende rente med kvartalsvis rentebetaling. Andre renteterminer kan avtales
- Fastrente kan tilbys på 3, 5 eller 10 år
- Lån i EUR. Lån i annen valuta kan vurderes i samråd med banken
- Minimum lånebeløp EUR 100 000

Hva koster det å etablere pant i fransk eiendom?

Bankens etableringskostnader er på minimum EUR 1750 eller 1% av lånebeløpet.
Eksterne kostnader tilkommer, ta kontakt for ytterligere opplysninger eller spesifisert oppsett.

Generelt gjelder følgende for beregning av eksterne kostnader i fransk eiendom:

Pantsettelse ved kjøp:
Ca. 0,75 % av lånebeløp

Pantsettelser ved refinansiering:
Ca. 1,5 % av lånebeløp

Hvordan søker jeg om et finansieringsbevis?

Du behøver ikke å ha funnet et konkret objekt for å søke om finansieringsbevis. Med et finansieringsbevis i hånden, er du klar til å slå til når det rette objektet dukker opp.
Når du skal gi bud på en eiendom i utlandet er det alltid en fordel å ha avklart finansieringen på forhånd.

Vi anbefaler at lån tas opp samtidig med kjøpet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller send inn en lånesøknad.

Kan jeg søke om refinansiering på eksisterende bolig?

Ja, det er fullt mulig å refinansiere lån fra annen bank i Norge eller Frankrike.

Prosessene vil være ulike, men våre rådgivere har lang erfaring i å finne gode løsninger.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller send inn en lånesøknad.

Kan jeg ta opp lån gjennom mitt selskap?

Det er også mulig å ta lån gjennom eget selskap. Dersom man ønsker å belåne eiendom eid av fransk eller norsk selskap vil banken alltid kreve personlig garanti (forbrukerkausjon) fra hovedaksjonær(er).

Hvilke dokumenter må jeg legge ved lånesøknaden?

Privatpersoner (for alle låntakere/garantister):
- Oversikt over inntekt siste to måneder
- De tre siste års selvangivelser
- Bekreftet passkopi

Selskaper trenger i tillegg:
- Siste tre års regnskap

Hva er viktig å tenke på i forhold til arv og generasjonsskifte?

Arv og generasjonsskifte er viktige temaer som opptar mange.

Når man kjøper og blir eier av en eiendom i et annet land så vil man måtte forholde seg til arveregler og arvebeskatning i en grenseoverskridende sammenheng knyttet til den faste eiendommen.
Det kan derfor være fornuftig å søke rådgivning fra advokat tidlig i kjøpsprosessen for å avklare konsekvenser, samt finne den beste løsningen for deg og din familie. Vi ber deg være oppmerksom på at formålet med lånet (finansering, refinansering) kan påvirke mulighetene dine for å trekke fra gjeld som er sikret med pant fra arveavgift, gaveavgift og formueskatt. For vurdering av din individuelle situasjon, ta kontakt med en skatterådgiver.

Generasjonsskifte behøver ikke å være kostbart. Skal du kjøpe bolig i Frankrike så er det viktig å planlegge hvordan man bør eie denne.

For å få en totaloversikt over den franske arveavgiftsloven anbefaler vi at du kontakter advokat for videre rådgivning.

En beskrivelse av prosessen fra A til Å

Et boligkjøp i Frankrike tar lenger tid enn vi er vant til i Norge. Derfor er det en fordel at finansieringsbevis er klart så tidlig som mulig. Våre rådgivere følger deg opp gjennom hele prosessen.

Vi har listet opp de viktigste stegene nedenfor.

 • Innsending og behandling av lånesøknad, normal behandlingstid 2-3 uker
 • Finansieringsbevis sendes deg når søknaden er innvilget
 • Når du har funnet boligen du ønsker å kjøpe, sendes signert forhåndsavtale (compromis de vente) om kjøp til oss. Denne avtalen har 10 dagers ensidig angrefrist som gir mulighet til å avbryte kjøpet uten begrunnelse og ekstra gebyrer.
 • 10 % av kjøpesummen innbetales innen utgang av angrefristen.
 • Banken utsteder låneavtalen som må oppbevares i 11 dager før den signeres og returneres til oss. Vi åpner en konto for deg i DNB Luxembourg.
 • Signert låneavtale sendes til notar. Notaren tar direkte kontakt med deg for å få inn de nødvendige dokumentene for pantsettingen. Denne delen av prosessen kan ta opptil 3 måneder.
 • Dato for notarmøtet avtales og lånebeløpet overføres til klientkonto hos bankens notar.
 • Du overtar eiendommen, pantet etableres og oppgjør skjer i dette møtet.

Har du spørsmål er du alltid velkommen til å kontakte oss.
Hva er notarens rolle?

I Frankrike har notaren den viktigste rollen i både boligkjøp og låneprosessen. Det er derfor viktig at man bruker en notar som snakker et språk du forstår. Vi samarbeider med notarer i Paris som snakker fransk og engelsk og som vil bistå banken i pantsettingen av boligen. Lånebeløp overføres til notaren i forbindelse med overdragelse av eiendommen.

Ansvarsområdet for en notar er som følger:
 • obligatorisk og partsnøytralt ledd for alle eiendomskontrakter
 • foretar omfattende administrative kontroller (hjemmel, heftelser, ferdigattest m.m.)
 • forestår oppgjør, innfrielse av gjeld og registrering/tinglysning
 • bistår og er rådgiver i juridiske og skattemessige spørsmål

Krever banken takst av eiendommen?

Det kreves takst på bolig i Frankrike ved refinansiering (fransk benevnelse er hypotheque/mortgage). Banken benytter seg av et fransk takseringsfirma og vil organisere dette. Takst betales av kunde.