Fransk lavendel

Ser du for deg et yrende storbyliv i Cannes eller det gode liv i Provence?

Mulighetene er mange. Snakk med oss om hvordan du kan realisere din drøm!

Når du skal kjøpe bolig i Frankrike så er det en annerledes prosess enn vi skandinaver er vant med, men du er godt beskyttet av fransk forbrukerlovgivning. Sørg for at du har et finansieringsbevis innen du skriver under på en forhåndsavtale. DNB Luxembourg krever ingen livsforsikring fra lånetagerne i forbindelse med låneopptak i fransk eiendom.

Ofte stilte spørsmål

Hva er lånevilkårene?

- Førsteprioritetspant i utenlandsk bolig
- Belåningsgrad inntil 70 % av den laveste av kjøpesum eller takst
- Løpetid inntil 30 år. Mulighet for avdragsfrihet.
- Flytende rente med kvartalsvis rentebetaling. Andre renteterminer kan avtales
- Fastrente kan tilbys 3, 5 eller 10 år
- Lån i EUR. Lån i annen valuta kan vurderes i samråd med banken
- Minimum lånebeløp for privatpersoner EUR 150 000
- Minimum lånebeløp for selskap er EUR 500 000

Hva koster det å etablere pant i fransk eiendom?

Bankens etableringskostnad for privatpersoner er på minimum EUR 2 000 eller 1,00 prosent av lånebeløpet, for selskap er bankens etableringskostnaden 1,25 prosent av lånebeløpet.
Eksterne kostnader for registrering av pant tilkommer.
Generelt gjelder følgende for beregning av eksterne kostnader for etablering av pant i fransk eiendom:

Pantsettelse ved kjøp:
Ca. 0,75 prosent av lånebeløp.

Pantsettelse ved refinansiering:
Ca. 1,5 prosent av lånebeløp.

Hvordan søker jeg om et finansieringsbevis?

Du behøver ikke å ha funnet et konkret objekt for å søke om finansieringsbevis. Med et finansieringsbevis i hånden, er du klar til å slå til når det rette objektet dukker opp.
Når du skal gi bud på en eiendom i utlandet er det alltid en fordel å ha avklart finansieringen på forhånd.

Vi anbefaler at lån tas opp samtidig med kjøpet.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller send inn en lånesøknad.

Kan jeg søke om refinansiering på eksisterende bolig?

Ja, det er fullt mulig å refinansiere lån fra annen bank i Norge eller Frankrike.

Prosessene vil være ulike, men våre rådgivere har lang erfaring i å finne gode løsninger.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller send inn en lånesøknad.

Kan jeg ta opp lån gjennom mitt selskap?

Det er mulig å ta lån gjennom eget selskap. Dersom du ønsker å belåne eiendom eid av fransk eller norsk selskap vil banken alltid kreve personlig garanti (forbrukerkausjon) fra hovedaksjonær(er).

Hvilke dokumenter må jeg legge ved lånesøknaden?

Hvilke dokumenter skal vedlegges lånesøknaden?

Privatpersoner (for alle låntakere):
- dokumentasjon av inntekt siste to måneder
- kopi av skattemeldingen for de tre siste årene (ikke skatteoppgjøret)
- kopi av pass     

- oversikt over fremtidige pensjonsinntekter for låntaker/garantister over 60 år


Selskaper:

Lån til selskap betinger at hovedaksjonær(er) stiller personlig garanti(forbrukerkausjon)for hele lånebeløpet. 

- hver garantist sender inn dokumentasjon privat (se liste over)
- siste års regnskap for selskapet

- kopi av firmaattest

Hva er viktig å tenke på i forhold til arv og generasjonsskifte?

Arv og generasjonsskifte er viktige temaer som opptar mange.

Når du kjøper og blir eier av en eiendom i utlandet så må du forholde deg til arveregler og arvebeskatning i en grenseoverskridende sammenheng knyttet til den faste eiendommen.
Det kan derfor være fornuftig å søke rådgivning fra advokat tidlig i kjøpsprosessen for å avklare konsekvenser, samt finne den beste løsningen for deg og din familie. Vi ber deg være oppmerksom på at formålet med lånet (finansering/refinansering) kan påvirke mulighetene dine for å trekke fra gjeld som er sikret med pant fra arveavgift, gaveavgift og formueskatt. For vurdering av din individuelle situasjon, ta kontakt med en skatterådgiver.

Generasjonsskifte behøver ikke å være kostbart. Skal du kjøpe feriebolig i Frankrike så er det viktig å planlegge hvordan man bør eie denne.

For å få en totaloversikt over den franske arveavgiftsloven anbefaler vi at du kontakter advokat for videre rådgivning.

En beskrivelse av prosessen fra A til Å

Et boligkjøp i Frankrike tar lenger tid enn vi er vant til i Norge. Derfor er det en fordel at finansieringsbevis er klart så tidlig som mulig. Våre rådgivere følger deg opp gjennom hele prosessen.

Vi har listet opp de viktigste stegene nedenfor.

  • Innsending og behandling av lånesøknad, normal behandlingstid 2-3 uker
  • Finansieringsbevis sendes deg når lånet er innvilget
  • Når du har funnet boligen du ønsker å kjøpe, sendes signert forhåndsavtale (compromis de vente) om kjøp til oss. Denne avtalen har 10 dagers ensidig angrefrist som gir mulighet til å avbryte kjøpet uten begrunnelse og ekstra gebyrer
  • 10 prosent av kjøpesummen innbetales innen utgang av angrefristen
  • Banken utsteder låneavtalen som må oppbevares i 11 dager før den signeres og returneres til oss. Vi åpner en konto for deg i DNB Luxembourg
  • Signert låneavtale sendes til notar. Notaren tar direkte kontakt med deg for å få inn de nødvendige dokumentene for pantsettingen. Denne delen av prosessen kan ta opptil 3 måneder
  • Dato for notarmøtet avtales og lånebeløpet overføres til klientkonto hos bankens notar
  • Du overtar eiendommen, pantet etableres og oppgjør skjer i dette møtet

Har du spørsmål er du alltid velkommen til å kontakte oss.
Hva er notarens rolle?

I Frankrike har notaren den viktigste rollen i både boligkjøp og låneprosessen.  Alle parter må ha egen notar og det er derfor viktig at du bruker en notar som snakker et språk du forstår. Vi samarbeider med notarer i Paris som snakker fransk og engelsk og som vil bistå banken i pantsettingen av boligen. Lånebeløp overføres til notaren i forbindelse med overdragelse av eiendommen. Låntaker kan bruke samme notar som banken om ønskelig.
Ansvarsområdene til en notar er blant annet:

•obligatorisk og partsnøytralt ledd for alle eiendomskontrakter
•foretar omfattende administrative kontroller (hjemmel, heftelser, ferdigattest med mer)
•forestår oppgjør, innfrielse av gjeld og registrering/tinglysning
•bistår og er rådgiver i juridiske og skattemessige spørsmål

Krever banken takst av eiendommen?

Det kreves alltid takst på bolig i Frankrike ved refinansiering (fransk benevnelse er hypotheque/mortgage), samt krav til takst på boligen ved kjøp når lånet overstiger 1 mill. EUR.

Banken benytter seg av et fransk takseringsfirma og vil organisere dette, takst betales av kunde.