Fransk lavendel

Ser du for deg et yrende storbyliv i Cannes eller det gode liv i Provence?

Mulighetene er mange. Snakk med oss om hvordan du kan realisere din drøm!

Når du skal kjøpe bolig i Frankrike så er det en annerledes prosess enn vi skandinaver er vant med, men du er godt beskyttet av fransk forbrukerlovgivning. Sørg for at du har et finansieringsbevis innen du skriver under på en forhåndsavtale. DNB Luxembourg krever ingen livsforsikring fra lånetagerne i forbindelse med låneopptak i fransk eiendom.

Ofte stilte spørsmål

Hva er lånevilkårene?

-       Førsteprioritetspant i den utenlandske boligen

-       Belåningsgrad inntil 70 %

-       Løpetid på inntil 30 år

-       Minimum lånebeløp for privatpersoner er EUR 150,000

-       Minimum lånebeløp for selskap er EUR 500,000

Hvordan søker jeg om et finansieringsbevis?

Du kan søke om et finansieringsbevis før du finner eiendommen du ønsker å  kjøpe. Et finansieringsbevis er et nyttig dokument som bekrefter  bankens vilje til å låne deg en viss sum penger basert på visse antagelser. Når du har du et finansieringsbevis, er du i stand til å handle raskt når den rette muligheten kommer opp. Et finansieringsbevis er ikke  obligatorisk for prosessen med å finne ditt drømmehus, det kan imidlertid gjøre at potensielle selgere vil  være sikre på din evne til å finansiere et kjøp.

Dersom du allerede har funnet boligen du ønsker å kjøpe vil vi utstede et lånetilbud når kredittsaken har blitt innvilget, deretter starter finansieringsprosessen.

På grunn av fransk arveavgiftslovgivning kan det være en fordel om lånet tas opp samtidig med kjøp.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

» Hva er et finansieringsbevis?

Kan jeg søke om refinansiering på eksisterende bolig?

Ja, det er fullt mulig å refinansiere lån fra annen bank. 

Prosessene vil være ulike, men våre rådgivere har lang erfaring i å finne gode løsninger.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller send inn en lånesøknad.

Kan jeg ta opp lån gjennom mitt selskap?

Det er mulig å ta lån gjennom eget selskap. Dersom du ønsker å belåne eiendom gjennom et selskap vil banken alltid kreve personlig garanti (forbrukerkausjon) fra hovedaksjonær(er).

Hva er viktig å tenke på i forhold til arv og generasjonsskifte?

Arv og generasjonsskifte er viktige temaer som opptar mange.

Når du kjøper og blir eier av en eiendom i utlandet så må du forholde deg til arveregler og arvebeskatning i en grenseoverskridende sammenheng i det landet boligen ligger.
Det kan derfor være fornuftig å søke rådgivning fra advokat tidlig i kjøpsprosessen for å avklare konsekvenser, samt finne den beste løsningen for deg og din familie.

Generasjonsskifte behøver ikke å være kostbart. Skal du kjøpe feriebolig i Frankrike så er det viktig å planlegge hvordan man bør eie denne.

For å få en totaloversikt over den franske arveavgiftsloven anbefaler vi at du kontakter advokat eller notar for videre rådgivning.

En beskrivelse av prosessen fra A til Å

Et boligkjøp i Frankrike tar lenger tid enn vi er vant til i Norge. Derfor er det en fordel at finansieringsbevis er klart så tidlig som mulig. Våre rådgivere følger deg gjennom hele prosessen.

Vi har listet opp de viktigste stegene nedenfor.

• Innsending og behandling av lånesøknad, behandlingstid 2-3 uker

• Finansieringsbevis sendes deg når lånet er innvilget

• Når du har funnet boligen du ønsker å kjøpe, sendes signert forhåndsavtale (compromis de vente) om kjøp til oss. Denne avtalen har 10 dagers ensidig angrefrist som gir mulighet til å avbryte kjøpet uten begrunnelse og ekstra gebyrer

• 10 prosent av kjøpesummen innbetales innen utgang av angrefristen

• Banken utsteder låneavtalen som må oppbevares i 11 dager før den signeres og returneres til oss. Vi åpner en konto for deg i DNB Luxembourg

• Signert låneavtale sendes til notar. Notaren tar direkte kontakt med deg for å få inn de nødvendige dokumentene for pantsettingen. Denne delen av prosessen kan ta opptil 3 måneder

• Dato for notarmøtet avtales og lånebeløpet overføres til klientkonto hos bankens notar. Du overfører egenkapital og midler til å dekke eksterne kostnader.

• I notarmøtet overdras eiendommen til deg,  pantet etableres og betaling/oppgjør utføres.


Hva er notarens rolle?

I Frankrike har notaren den viktigste rollen i både boligkjøpet og låneprosessen.  Alle parter må ha egen notar og det er derfor viktig at du bruker en notar som snakker et språk du forstår. Vi samarbeider med notarer i Paris som snakker fransk og engelsk og som vil bistå banken i pantsettingen av boligen. Lånebeløp overføres til notaren i forbindelse med overdragelse av eiendommen. Låntaker kan bruke samme notar som banken om ønskelig.

Ansvarsområdene til en notar er blant annet:

• Obligatorisk og partsnøytralt ledd for alle eiendomskontrakter

• Foretar omfattende administrative kontroller (hjemmel, heftelser, ferdigattest med mer)

• Forestår oppgjør, innfrielse av gjeld og registrering/tinglysning

• Bistår og er rådgiver i juridiske og skattemessige spørsmål

Krever banken takst av eiendommen?

Banken krever takst på alle objekter som skal pansettes.  Det er alltid den laveste verdi av takst og kjøpesum som legges til grunn for fastsettelse av endelig lånebeløp.

Taksten må være oppdatert og maksimum 6 måneder gammel ved åpning av lånet.

Banken benytter seg av et fransk takseringsfirma og dette inngår i prosessen for etablering av lånet. Kostnaden for takst betales av kunde.