solstoler ved bassenget
Vi kan tilby finansiering og refinansiering med pant i fast eiendom i hele Spania.
Våre norske rådgivere har lang erfaring og bred kompetanse på dette området.

Møt oss i Marbella

Lave renter og solhungrige nordmenn er en god match. Den norske appetitten på spanske boliger virker ustoppelig, og derfor har DNB luxembourg åpnet et eget representasjonskontor.

> Les om kontoret

Hva er lånevilkårene?

- Førsteprioritetspant i utenlandsk bolig
- Belåningsgrad på inntil 70 % av den laveste verdi av kjøpesum og takst
- Nedbetalingstid på inntil 30 år med mulighet for inntil 10 års avdragsfrihet
- Flytende rente med kvartalsvis rentebetaling. Andre renteterminer kan avtales
- Fastrente kan tilbys på 3, 5 eller 10 år
- Lån i EUR. Lån i annen valuta kan vurderes i samråd med banken
- Minimum lånebeløp EUR 100 000

Hva koster det å etablere pant i spansk eiendom?

Bankens etableringskostnader er på minimum EUR 1750 eller 1% av lånebeløpet.
Eksterne kostnader tilkommer, ta kontakt for ytterligere opplysninger eller spesifisert oppsett.

Hvordan søker jeg om et finansieringsbevis?

Du behøver ikke å ha funnet et konkret objekt for å søke om finansieringsbevis. Med et finansieringsbevis i hånden, er du klar til å slå til når det rette objektet dukker opp.
I en eventuell budrunde er det alltid en fordel å ha avklart finansieringen på forhånd.

Har du allerede funnet boligen du ønsker å kjøpe kan vi utstede lånetilsagn og starte finansieringsprosessen.
På grunn av spansk arveavgiftslovgivning kan det være en fordel om lånet tas opp samtidig med kjøp.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller send inn en lånesøknad.

Kan jeg søke om refinansiering på eksisterende bolig?

Ja, det er fullt mulig å refinansiere lån fra annen bank i Norge eller Spania. Fra et skattemessig synspunkt og under dagens skattepraksis i Spania så ber vi deg være oppmerksom på at dersom formålet med lånet ikke regnes som erverv av pantsatt eiendom, vil gjelden som er sikret med pant i den spanske eiendommen ikke være fradragsberettiget fra spansk arveavgift, gaveavgift og formueskatt.
For vurdering av din individuelle situasjon anbefales det å ta kontakt med en ekspert innen dette fagområdet.

Prosessene vil være ulike, men våre rådgivere har lang erfaring i å finne gode løsninger.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale eller send inn en lånesøknad.

Kan jeg ta opp lån gjennom mitt selskap?

Det er også mulig å ta lån gjennom eget selskap. Dersom man ønsker å belåne eiendom eid av spansk eller norsk selskap vil banken alltid kreve personlig garanti (forbrukerkausjon) fra hovedaksjonær(er).

Hvilke dokumenter må jeg legge ved lånesøknaden?

Privatpersoner (for alle låntakere):
- Oversikt over inntekt siste to måneder
- De tre siste års selvangvielser
- Bekreftet passkopi
- For å kunne utbetale lånet trenger vi også et anbefalingsbrev fra din hovedbankforbindelse

Selskaper trenger i tillegg:
- Siste tre års regnskap

Hva er viktig å tenke på i forhold til arv og generasjonsskifte?

Arv og generasjonsskifte er viktige temaer som opptar mange.

Når man kjøper og blir eier av en eiendom i et annet land så vil man måtte forholde seg til arveregler og arvebeskatning i en grenseoverskridende sammenheng knyttet til den faste eiendommen.
Det kan derfor være fornuftig å søke rådgivning fra advokat tidlig i kjøpsprosessen for å avklare konsekvenser, samt finne den beste løsningen for deg og din familie. Vi ber deg være oppmerksom på at formålet med lånet (finansering, refinansering) kan påvirke mulighetene dine for å trekke fra gjeld som er sikret med pant fra arveavgift, gaveavgift og formueskatt. For vurdering av din individuelle situasjon, ta kontakt med en skatterådgiver.

Generasjonsskifte behøver ikke å være kostbart. Skal du kjøpe bolig i Spania så er det viktig å planlegge hvordan man bør eie denne.

For å få en totaloversikt over den spanske arveavgiftsloven anbefaler vi at du kontakter advokat for videre rådgivning.

Låneprosessen fra A til Å

Et boligkjøp i Spania tar normalt omtrent fire uker etter at finansieringsbevis/lånetilsagn er klart. Dette kan variere. Våre rådgivere følger deg opp gjennom hele prosessen.

Vi har listet opp de viktigste stegene nedenfor.

- Innsending og behandling av lånesøknad, normal behandlingstid 2-3 uker
- Finansieringsbevis/lånetilsagn sendes deg når søknaden er innvilget
- Når du har funnet boligen du ønsker å kjøpe innbetales forskudd for takst
- Takstfirmaet gjennomfører taksering av eiendommen (tar 6-8 virkedager)
- Våre advokater kvalitetssikrer eiendommen og innhenter nødvendig dokumentasjon
- Banken utsteder låneavtalen med basis i den laveste verdien av kjøpesum og takst
- Vi tilrettelegger for åpning av konto i DNB Luxembourg
- Dato for gjennomføring av overskjøting og panteetablering avtales
- Oppgjør for kjøp og kostnader overføres i samarbeid med advokat
- Lånebeløp overføres til DNB Luxembourgs klientkonto hos advokat
- Bankens advokat forestår utbetaling av lånebeløpet i notarmøtet
- Du mottar kopi av kjøpe- og låneskjøte samt nøkler til boligen

Har du spørsmål er du alltid velkommen til å kontakte oss.