Valuta- og råvarehandel

Interessert i å gjøre terminforretninger eller handle råvarer i verdens største finansmarked? Din rådgiver kan hjelpe deg!

Valuta

Valutahandel
Hos oss har du mulighet til å gjøre terminforretninger i de fleste konvertible valutasorter, og vi gir deg konkurransedyktige vekslingskurser.

Les mer om valutahandel

Råvarer

Råvarehandel
Vi tilbyr handel i råvarer i form av råvarederivater, eller finansielle kontrakter knyttet til råvarepris. Som kunde trenger du ikke medlemskap på de ulike råvarebørsene, ettersom DNB er din kontraktsmotpart i handlene.

Les her for ytterligere informasjon om råvarehandel

Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1