Generelle vilkår

Informasjon om bruk av nettstedet

Innhold
Informasjonen på dette nettstedet er kun ment som informasjon. Den har blitt utarbeidet av kilder som DNB Luxembourg S.A. ("Banken") mener å være pålitelig, men banken, så vel som dens styremedlemmer eller ansatte eller andre selskaper som på vegne av disse personene kan yte tjenester, forbeholder seg retten til ikke å være ansvarlig for aktualiteten, forutsatt korrekthet, fullstendighet eller kvalitet av informasjonen. Ansvarskrav om skade forårsaket av bruk av informasjonen, inkludert alle typer informasjon som er ufullstendig eller uriktig, vil derfor bli avvist. Med mindre det er uttrykkelig spesifisert, er all informasjon på dette nettstedet å betrakte som ikke bekreftet og skal ikke oppfattes som en anbefaling om å engasjere seg inn i alle typer finansielle transaksjoner. Du bør alltid søke råd fra banken før en beslutning basert på den informasjonen som finnes på dette nettstedet.

Opplysningene på dette nettstedet er kun tilgjengelig for de brukere som ikke er underlagt noen restriksjoner i bruk av det eller i å inngå et forhold med banken.

Informasjonen på denne nettsiden, i tillegg til produkt eller tjeneste nevnt, er ikke rettet mot amerikanske personer. Banken forbeholder seg retten til å pålegge tilgangsbegrensninger til sin nettside basert på geografiske kriterier.

Henvisninger og lenker
Banken er ikke ansvarlig for innholdet tilknyttet eller henvist til fra disse sidene. Hvis skade oppstår ved bruk av informasjonen som finnes der, kan bare forfatteren av de respektive sidene være ansvarlig, ikke den som har knyttet til disse sidene.

Copyright
Opphavsretten til alt materiale skapt av banken er reservert. Enhver kopiering eller bruk av objekter som diagrammer, lyder eller tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten bankens samtykke.

Personvern
Ingen personlig informasjon kreves for tilgang til dette nettstedet. Dersom muligheten for å legge inn personlige eller forretningsmessige data (dvs. e-postadresser, navn, adresser) er gitt, er dette frivillig og på brukernes initiativ. Ved å sende data til banken, godtar du personvernpolicy som angitt i denne ansvarsfraskrivelsen. Alle slike data kan være gjenstand for datamaskin-innspilling og brukes i alle lovlige virksomhetsrelaterte formål av banken. Brukeren kan be om en uttalelse fra sine personlige data, og har rett til å be om endring eller sletting av disse data. Slike data vil ikke bli gitt videre til tredjepart, unntatt når det kreves av Luxembourgsk lovbestemmelser. For etterlevelse, kontroll og statistiske formål, kan banken også samle og analysere data om bruk av sin hjemmeside.

E-post
Brukere av dette nettstedet blir gjort oppmerksom på at ved å utveksle informasjon med banken gjennom e-post, kan de avsløre eller gjør en anmodning om utlevering av personlige opplysninger underlagt Luxembourg Bank Secrecy Act. Den utveksling av slike opplysninger kan resultere i dens lagring eller tilgang i jurisdiksjoner som ikke nødvendigvis kjenner Luxembourgs taushetsplikt. Banken kan i alle fall ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følger av direkte eller indirekte utvekslingen av informasjon fra denne, og forbeholder seg retten til ikke å anerkjenne eller svare på forespørsel fra Kunden at det ville vurdere å bryte gjeldende lov eller forskrift.

Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen
Informasjonen på dette nettstedet er gitt i henhold til lovene i Storhertugdømmet Luxembourg. Denne ansvarsfraskrivelsen er å anse som en integrert del av denne hjemmesiden. Hvis seksjoner eller individuelle betingelsene i denne erklæringen er ikke lovlig eller korrekt, forblir innholdet eller gyldigheten av de andre delene upåvirket av dette faktum.
 
Spesielle betingelser gjør seg gjeldende i forhold til vår nettbank.

Kontakt oss
+352 45 49 45 1
Åpningstider
mandag–fredag
kl. 08.30–17.30

Postadresse
P.O. Box 867
L-2018 Luxembourg

Besøksadresse
13, rue Goethe
L-1637 Luxembourg

Organisasjonsnummer
Private Banking:
R.C.Luxembourg B22.374
Asset Management:
R.C.Luxembourg B34.518