Investering og plassering

Som kunde hos oss kan du tilpasse din totale investeringsportefølje med produkter fra de beste leverandørene innenfor hver investeringsklasse. Be din rådgiver om mer informasjon om dine muligheter!

Bankinnskudd  Fastrenteinnskudd
Forutsigbart og risikofritt med fast rente.
Fastrenteinnskudd
Kontoinnskudd
Innskudd med dagsrenter. Ingen bindingstid.
Plasseringskonto
En brukskonto for ulike valutasorter.
 
Verdipapirfond  Aksjefond
Mulighet for best avkastning. Må tåle at avkastningen i perioder kan svinge til dels betydelig.
Fond
Kombinasjonsfond
Forvalteren søker å finne en optimal blanding av risiko (aksjefond) og trygghet (rentefond) ut ifra fondets rammer.
Fond
Obligasjonsfond
Muligheter for bedre avkastning enn i pengemarkedsfond. Noe større verdisvingninger.
Fond
Pengemarkedsfond
Et alternativ til sparing i bank. Kan forventes litt høyere avkastning enn på sparekonto.
Fond
Verdipapirer   Aksjer
Du kan handle enkeltaksjer via din kunderådgiver på alle verdens børser.
Aksjer
BMA og indeksobligasjoner
Kapitalbeskyttede produkter med avkastning fra finansmarkedene.
BMA og indeksobligasjoner
Exhange traded fund
Andeler i fond som følger indeksutviklingen på samme måte som ordinære indeksfond, men som kan handles som ordinære enkeltaksjer.
Exchange traded fund
Obligasjoner
Investering i rentebærende verdipapirer.
Obligasjoner
Warrants
Gir deg mulighet til å delta i markedet med høy eksponering mot en relativt liten kapitalinnsats.
Warrants 
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1
MiFID – Kundeavtale

For at du skal kunne handle med finansielle instrumenter så må du signere en avtale med oss. 

Vi innhenter informasjon om din erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil, som skal sikre deg tilpasset rådgivning.

Se nøkkeldokumenter.