Forvaltning av din formue

penger

Private Banking tilbyr helhetlig formuesforvaltning. Forvaltning av din portefølje kan struktureres på flere måter avhengig av hvor mye du selv ønsker å være involvert.

Vår rådgivningsprosess

Formuesforvaltning handler om å legge en langsiktig plan for fremtiden. Vi jobber systematisk gjennom vår rådgivningsprosess hvor vi analyserer og kartlegger dine forventninger, slik at vi finner en løsning som er tilpasset dine behov.

Overlat forvaltningen av din formue til oss

mann i bil
Ved diskresjonær forvaltning overlater du forvaltningen av din formue til oss. Dine verdier står i sentrum for vår relasjon, og sammen skal vi identifisere hvordan vi best sikrer disse på en god måte.

» Diskresjonær forvaltning

Sammen blir vi enige om forvaltning av din formue

menn som hilser
Ved investeringsrådgivning gir vi deg tilgang til analyser, markedssyn og anbefalinger, men du tar selv beslutningen.

» Les mer om forvaltning av din formue
 

Markedssyn og analyser

grafer
Her finner du DNB Asset Management sitt markedssyn og analyser fra DNB Markets.

» Få oversikt

Ansvarlig investeringer

mann ipad
I DNB har vi retningslinjer for ansvarlige investeringer som gjelder for alle våre produkter.

» Les mer om ansvarlig investeringer på våre norske sider

Disclaimer

» Les disclaimer