Trump skaper uro

Bilde av forstoerrelsesglass
Forventninger til den globale veksten ble bedret gjennom siste halvdel av 2016. Verdensbildet preges fortsatt av politisk risiko og fare for vekstfiendtlig proteksjonisme som følge av innsettelsen av Donald Trump som USAs president.

» Les vårt markedssyn for februar

Generell markedsoppdatering februar

Se forvalter Torje Gundersen snakke om:

  • Norske aksjer har gitt god avkastning
  • Global vekst og politisk risiko
  • Endringer i sektorer
  • Renteutsikter

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.