Velkommen til Private Banking

Knapp for Private Banking

Velkommen til Asset Management

Knapp for Asset Management
 
illustrasjonsbilde

Markedssyn November -Positiv til aksjer

Gjennom høsten har vi uttrykt at vi er forsiktige optimister. Vårt markedssyn har vært nøytral til aksjer, samtidig som vi har hatt en overvekt i offensive (sykliske) sektorer. Det vil si sektorer som svinger mer med konjunkturene. Nå tar vi ett skritt videre og anbefaler overvekt aksjer.  

» Les hele vårt markedssyn
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.