Velkommen til Private Banking

Knapp for Private Banking

Velkommen til Asset Management

Knapp for Asset Management
 
God jul fra alle oss i DNB Luxemburg

Åpningstider i julen

24/12  -  stengt
25/12  -  stengt
26/12  -  stengt
27/12  -  08:30 - 17:30
30/12  -  08:30 - 17:30
31/12 -   08:30 - 13:00
illustrasjonsbilde

Markedssyn desember - fortsatt saft i sitronen

Det var riktig vurdert av oss å ta aksjer til overvekt ved inngangen til november. Vi tror fremdeles vi kan skvise saft ut av aksjemarkedet og opprettholder en overvekt for desember.

» Les hele vårt markedssyn
 

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.