Private Banking Luxembourg - DNB
Wall street

Nøytralvekt inn i julehøytiden

Markedene forsøker nå å fordøye de politiske signalene fra USAs neste president, Donald Trump. Vi mener en nedgang i global handel og lavere vekst fra Kina er argumenter for å ta ned risikoen i porteføljen. På den andre siden taler en potensielt sterkere økonomisk vekst i USA og Europa for å ta høyere risiko. I sum anbefaler vi en nøytralvekt i aksjer.

» Les vårt markedssyn for desember
Juledekorasjon

Åpningstider i julen

23/12  -  08:30 - 17:30
26/12  -  stengt
27/12  -  08:30 - 17:30
28/12  -  08:30 - 17:30
29/12  -  08:30 - 17:30
30/12  -  08:30 - 17:30

En riktig god jul fra alle oss i DNB!

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.