Velkommen

Den norske banken – med respekt for dine verdier

DNB Luxembourg har gjennom mer enn tjue år tilbudt private banking og investeringsfond til kunder i Europa, og vi kjenner de lokale markedene godt. Vår bankdrift er tuftet på gode norske verdier og erfaringer som strekker seg tilbake til etableringen av banken i 1822.

Bank- og finanssektoren i Luxembourg er no. 1 i EU innen Private Banking, no. 2 globalt etter USA innen Fondsforvaltning og er verdens 9. største finansielle senter. Luxembourg er en internasjonal plattform med de aller beste forutsetninger for å lykkes og et sikkert sted å gjø