vestbygget

Se INNSIKT på nett

De økonomiske etterdønningene etter finanskrisen i Europa påvirker stadig de europeiske landenes vilje og evne til å ta i mot flyktninger. Velferdssystemene er presset og vi ser en økt fremmedfrykt og intoleranse. Det er også en polarisering i politikken, og høyreekstreme grupperinger er i fremmarsj.

Se webinar og få INNSIKT

far og sønn på stranden

Ny lov for utleie av bolig i Spania

Spanske myndigheter tar nå grep for å regulere utleiemarkedet for ferieboliger, reglene kan derfor variere fra region til region.
Vi anbefaler at du setter deg inn i regler for utleie i den regionen som din feriebolig befinner seg.

 

Les mer om nye regler for utleie

Generell informasjon

Kunder av DNB Luxembourg S.A. har ansvar for å oppfylle rapporteringsforpliktelser overfor myndighetene i landet av skattemessig bosted vedrørende midler plassert i banken og inntekt avledet derav.

 

Etter de forpliktelser som er definert av direktivet om administrativt samarbeid(direktiv 2014/107/UE) som innførte Common Reporting standard («CRS»), kan banken være juridisk forpliktet til å rapportere noen personlige opplysninger om kontohaver(e) i banken, finansiell informasjon om konti i banken, herunder kapitalinntekter og aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg kan utveksle denne informasjonen med skattemyndighetene i en annen jurisdiksjon eller jurisdiksjon i henhold til mellomstatlige avtaler for utveksling av finansiell kontoinformasjon. Omtrent 100 land deltar i denne automatisk utveksling av informasjon.