Lånetype

Serie lån: Du betaler mer til å begynne med og mindre på slutten av låneperioden. Terminbeløpet blir altså lavere etter hvert som tiden løper.

Beregning kan ikke utføres

 
 
 

Rentesats

Nominell rente: er den rentesatsen som ligger til grunn for et lån, og som avgjør hva ditt terminbeløp blir. Den inkluderer ikke andre kostnader ved lånet, f.eks gebyrer.

Avdragsbeløp:Terminbeløp:Løpetid
 
 
Standard (1%, minimum EUR 1 750)
Annet beløp:
 
-

Effektiv rente

Effektiv rente: er nominell rente pluss alle gebyrer og andre kostnader på lånet. I dette inkluderes bl.a. termin-, etablerings- og depositumsgebyr. Den effektive renten er dermed den faktiske prisen på lånet.

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LånekalkulatortrueLaanekalkulatorLuxInitiertLaanetypeInfoLaanetypeAntallTerminerAvdragsfrihetAarAvdragsfrihetMaanedLaanebelopRenteInfoRenteValgNedbetalingLopetidAvdragsbelopValgEtableringsgebyrEtableringsgebyrAnnetBelopFaneResultatFaneBetalingsplanFaneGrafiskInfoEffektivRenteVisGrafikkAlleAarSkrivUtlaanetypeantallTermineravdragsfrihetAaravdragsfrihetMaanedlaanebeloprentevalgNedbetalinglopetidavdragsbelopvalgEtableringsgebyretableringsgebyrAnnetBeloptermingebyrbeskrivelse30000001000000050000100001  EURfalse2.251.020.00.050.01 %false251301  årfalse001000000010001  EURfalse0010000001  EURfalse1152119serie400truetrue0999999990.0999.9914253622866DatoÅrTerminbeløpRenter og gebyrerAvdragRestgjeldSummerdd.mm.yy150.01175022Det har dessverre oppstått en feil. Endre verdier eller prøv igjen senere.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Maks løpetid er overskredet - prøv høyere avdragsbeløp/terminbeløp.Beregning pågår...%,false årmnd
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1