Disclaimer DNB LUXEMBOURG S.A.

DNB LUXEMBOURG S.A.

 

Informasjonen som presenteres på denne nettsiden ("Informasjonen") er utarbeidet av DNB Luxembourg S.A., en del av DNB-konsernet.

 

Informasjonen er kun ment som generell veiledning og skal ikke benyttes som juridisk, finansiell, kommersiell, skatt eller regnskapsrådgivning. Informasjonen er heller ikke ment som en personlig anbefaling av noe slag, og kan heller ikke sees på som  personlig investeringsrådgivning. Mottakeren av denne informasjonen må ikke ta noen strategiske beslutninger på grunnlag av denne informasjonen, og bør gjøre sine egne individuelle vurderinger av om noen strategier eller konkrete handlinger er egnede eller hensiktsmessige. Slik uavhengig egen vurdering bør baseres på mottakerens relevante kunnskap og erfaring, økonomiske situasjon og investeringsmål. Hvis det anses relevant, bør hver mottaker av denne informasjonen referere til juridiske, økonomiske eller kommersielle rådgivere for spesifikt og detaljert råd.

 

DNB Luxembourg S.A. garanterer ikke at informasjonen er nøyaktig, korrekt eller fullført, og forplikter seg ikke til å oppdatere informasjonen. DNB Luxembourg S.A. påtar seg ikke noe ansvar for direkte eller indirekte tap som skyldes tolkningen og / eller bruken av denne informasjonen, og garanterer heller ikke at denne kommunikasjonen er fri for virus, avbrytelser eller forstyrrelser.

 

DNB Luxembourg S.A. er en del av DNB-konsernet. DNB Luxembourg S.A. er registrert i Luxembourg under nummer B22374 og regulert av CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) som bank.