Det kan være store forskjeller i de ulike lands skattelovgivning. Vi kan formidle kontakt med eksperter som kan bistå deg med oversikt over hvilke regler som gjelder.

Arv- og gaveskatt

De fleste land pålegger arv- og gaveskatt, og det er ofte store forskjeller i satsene for beskatning og hvordan de slår ut. Disse reglene vil også variere hvis du er skattemessig bosatt i ett land, men har eiendeler i et annet. Den begunstiges bostedsadresse vil således være avgjørende for hvordan arvetager vil bli belastet med skatt på arv og gaver.

Rapporteringsplikt

Som kunde i DNB Luxembourg plikter du å holde deg orientert om de gjeldende skattereglene i landene der du har statsborgerskap, er hjemmehørende eller bosatt i forbindelse med bankkonti og finansielle transaksjoner. Banken foretar ingen skattemessig rapportering til andre land, og du har dermed det fulle ansvar for å gi nødvendig informasjon til de relevante myndighetene.
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1