Gjennom en indeksobligasjon kan du kombinere tryggheten ved en obligasjon, eller ett bankinnskudd, med markedets muligheter. Snakk med din rådgiver!

Hva er en BMA?

BMA er en indeksobligasjon og en form for langsiktig sparing. Dette innebærer at indeksobligasjonen/BMA'en i første rekke er tenkt beholdt gjennom hele løpetiden.

Uansett hvordan det/de markedene BMA'en er tilknyttet utvikler seg under løpetiden, vil investor være sikret å få tilbakebetalt hele eller deler av det investerte pålydende beløp ved obligasjonens forfall. Den sikrede tilbakebetaling kan være det beløp det ble tegnet for, eller en prosentvis andel av dette.

Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1
MiFID – Kundeavtale

For at du skal kunne handle med finansielle instrumenter så må du signere en avtale med oss. 

Vi innhenter informasjon om din erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil, som skal sikre deg tilpasset rådgivning.

Se nøkkeldokumenter.