Exchange Traded Fund – ETF

Et børshandlet fond (ETF) er et fond bestående av aksjer og andre verdipapirer med det formål å følge kursen til en underliggende indeks. Noe for deg? Ta kontakt med oss!

ETFer handles på samme måte som enkeltaksjer. I tillegg til handel i DNB Markets egne ETFer tilbyr vi også handel i øvrige fond notert på Oslo Børs og en rekke utenlandske børser.

 

Passer for deg som:

  • ønsker en kostnadseffektiv diversifisering
  • ønsker å ha en svært likvid eksponering mot ulike markeder
  • ikke er villig til å ta risikoen med å investere i enkeltselskaper

Risiko

Vil variere blant de ulike ETFene da de er knyttet opp mot ulike aktivaklasser. Risikoen på de underliggende instrumentene kan også variere over tid. Vi anbefaler derfor at du setter deg inn i egenskapene til det enkelte fondet før du handler.
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1
MiFID – Kundeavtale

For at du skal kunne handle med finansielle instrumenter så må du signere en avtale med oss. 

Vi innhenter informasjon om din erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil, som skal sikre deg tilpasset rådgivning.

Se nøkkeldokumenter.