Sparer du med fastrenteinnskudd settes sparepengene på konto i en avtalt periode. Med denne avtalen vet du på forhånd hva avkastningen blir, da renten er fast i den avtalte perioden. Ta kontakt med våre dyktige rådgivere.

Passer for deg som:

  • ønsker forutsigbarhet på sparingen
  • ikke ønsker å ta risiko
  • vil vite på forhånd hva slags avkastning de får
  • kan sette av et visst beløp for en avtalt bindingsperiode  

Passer ikke for deg som kan trenge å ta ut pengene det neste året.

Fastrenteinnskudd

For beløp større enn 100 000 kroner eller tilsvarende i annen valuta, når dette inngår som en del av en større portefølje.

Ta kontakt med din rådgiver for å vite mer om betingelser. 
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1
MiFID – Kundeavtale

For at du skal kunne handle med finansielle instrumenter så må du signere en avtale med oss. 

Vi innhenter informasjon om din erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil, som skal sikre deg tilpasset rådgivning.

Se nøkkeldokumenter.