Sparing i fond er et enkelt og godt alternativ når du ønsker bedre avkastning på sparepengene dine. Du er klar over at avkastningen vil svinge over tid, men vet at fondssparing gir best resultater når du er langsiktig. Aktuelt for deg? Kontakt oss!

Hva vi tilbyr

Du kan plassere midler i fond fra anerkjente norske og utenlandske leverandører. Dette gjelder fond som investerer i ulike typer verdipapirer og med eksponering mot ulike sektorer, områder og enkeltland. Vi vil til enhver tid holde deg orientert om hva vi mener er et godt og riktig valg, og det er viktig for oss å påpeke at vi er leverandørnøytrale og derfor tilbyr fond fra et stort antall uavhengige fondsselskaper.
Våre verdipapirfond
Aksjefond
Mulighet for best avkastning. Må tåle at avkastningen i perioder kan svinge til dels betydelig.
Kombinasjonsfond
Forvalteren søker å finne en optimal blanding av risiko (aksjefond) og trygghet (rentefond) ut i fra fondets rammer. 
Obligasjonsfond
Mulighet for bedre avkastning enn i pengemarkedsfond. Noe større verdisvingninger.
Pengemarkedsfond
Et alternativ til sparing i bank. Kan forventes litt høyere avkastning enn på sparekonto.
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1
MiFID – Kundeavtale

For at du skal kunne handle med finansielle instrumenter så må du signere en avtale med oss. 

Vi innhenter informasjon om din erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil, som skal sikre deg tilpasset rådgivning.

Se nøkkeldokumenter.