Vi har tilgang til et stort antall obligasjoner i ulike valutaer. Ta kontakt med oss!
 

Obligasjoner

 • Et verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
 • Instrument for finansiering for ulike grupper profesjonelle låntagere
 • Minimum lånebeløp er normalt 25 millioner
 • Tegnes av långivere (investorer) i andeler á spesifiserte størrelser
 • Kan omsettes i annenhåndsmarkedet under løpetiden

Betingelser

 • Løpetid over 12 måneder
 • Tegnes normalt i andeler á
  10 000 kroner
 • Rentemetode i obligasjonskursen: 30/360
 • Rentemetode påløpt kupong: act/365
Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1
MiFID – Kundeavtale

For at du skal kunne handle med finansielle instrumenter så må du signere en avtale med oss. 

Vi innhenter informasjon om din erfaring og kunnskap, finansiell informasjon, investeringsformål og risikoprofil, som skal sikre deg tilpasset rådgivning.

Se nøkkeldokumenter.