Luxembourg er et velregulert bank- og finanssentrum med politisk stabilitet og en sterk økonomi som bidrar til at din privatøkonomi får det beste utgangspunktet i Europa.

Kontakt oss for å bli kunde!
 

Passer for deg som:

  • bor utenlands
  • har internasjonale behov du ikke får dekket i hjemlandet
  • er over 18 år
  • har minimum 250 000 euro i investerbar kapital 

Fordeler for deg ved å ha en konto hos oss

Fordelen er at du vil ha én portefølje å forholde deg til når det gjelder å måle total avkastning på dine investeringer.

Du kan åpne en personlig konto, en konto med flere kontohavere eller en firmakonto dersom du har behov for det. Konti tilbys i alle konvertible valutasorter, renter fastsettes i henhold til pengemarkedsrenten og tillegges kapitalen etter avtale. Du kan be om kontantuttak med to bankdagers varsel.

Hvordan åpne konto hos oss

  1. Kontakt oss og få tilsendt åpningsformularet.
  2. Ferdig utfylte formularer returneres oss sammen med verifisert passkopi og eventuelt andre dokumenter som er spesifisert. Verifisering av passkopier må gjøres av offentlig myndighet – dvs. politi eller notarius publicus. Er du allerede DNB-kunde kan din kontaktperson bistå deg med dette.