Handel med valuta er et spennende, men potensielt risikofylt produkt. Gjennom grundige analyser og personlig veiledning søker vi å bygge en portefølje som gir deg god avkastning til lavest mulig risiko. Ta kontakt med din rådgiver for å diskutere dine muligheter med valuta.

Vi kan tilby:

  • konkurransedyktige vekslingskurser
  • terminforretninger i de fleste konvertible valutasorter

Terminforretninger

Terminforretninger utnytter renteforskjeller og kursbevegelser, og passer for deg som har god kjennskap til valutamarkedet. Det kan også brukes til å valutasikre plasseringer eller lån i andre valutaer enn din basisvaluta, for å redusere valutarisikoen ved slike plasseringer over lengre tid eller på kortere sikt.

Kontakt oss
Hverdager 08.30–17.30
+352 45 49 45 1
Illustrasjon