Hvorfor velge DNB

Portrett av gruppe på tre personer
 
I DNB har vi ansattegoder som skaper trygghet, stimulerer til fysisk aktivitet og styrker det sosiale nettverket.
 

Intern mobilitet

Intern mobilitet er viktig hos oss i DNB. Hvert år er det flere hundre ansatte som bytter jobb internt, eller prøver ut nye områder en kortere periode gjennom hospitering.

Det er også flere ansatte som reiser ut på korte eller lengre utenlandsopphold på en av våre internasjonale lokasjoner, før de returnerer «hjem», tilbake i tidligere stilling eller et nytt område i banken. Dette er en av mange faktorer som bidrar til at vi opprettholder en lav turnover av ansatte år etter år.

 

Faglig og personlig utvikling

Vi tror på at den beste læringen skjer på jobben, og vår organisasjonskultur oppmuntrer ansatte til å utfordre seg selv og kollegaer. For å fremme læring har vi stort fokus på kunnskapsdeling, en god tilbakemeldingskultur, talentutvikling og lederutvikling.

Vi har flere interne kurs og programmer, men leverer også kurs og etterutdanning gjennom eksterne studiesteder som BI, UIO, NHH, NTNU og høgskoler inkludert nettstudier.  
 

Innovasjon

Kombinasjonen av økt konkurranse, fremvekst av nye teknologier, endrede krav og forventninger fra våre kunder, samt nye reguleringer danner grunnlag for store endringer og skaper behov for høy utviklingstakt innen bank- og finansbransjen de nærmeste årene.

Derfor må vi øke bankens innovasjonskraft utover denne sfæren. Innovasjonskraft handler ikke bare om ideer. Det handler om gjennomføring og hastighet. Vi skal jobbe systematisk for å sikre at vi får mest mulig ut av de ressursene som brukes og aktivitetene som iverksettes. 

Likestilling og mangfold

Mangfold er nødvendig og viktig for å sikre innovasjon og verdiskaping. Som Norges største bank og en stor norsk arbeidsgiver har DNB også et samfunnsansvar for å gå foran i utviklingen og sikre likestilling og mangfold på alle nivåer i organisasjonen. 

» Les mer om vårt arbeid med likestilling og mangfold
 

Våre ansattegoder

I DNB har vi mange ansattgoder, her er noe av det vi tilbyr:  

 • En rekke sosiale arrangementer, ofte i kombinasjon med foredrag, idemyldring og innsikt i den nyeste teknologien 
 • «After work» - Dra med deg en kollega og bli med på festen! 
 • Tilgang på flere idrettsaktiviteter og -lag, samt andre treningstilbud 
 • Kor og kulturgrupper 
 • Firmahytter til leie hele året 
 • Egen personalbank som gir ansatte ansatte rådgivning og gunstige betingelser på lån, sparing, skadeforsikring og eiendomsmegling. 
 • Kollektiv personalforsikring: som dekker ulykke, sykdom, dødsfall, helse og reise. Helseforsikringen dekker blant annet privat spesialistbehandling, psykolog, kiropraktor og fysioterapeut. Reiseforsikringen er helårs, og dekker også de ansattes familie. 
 • Innskuddspensjon: Alle nyansatte blir automatisk medlem av DNBs innskuddspensjonsordning. Pensjonsinnskuddene investeres og forvaltes av DNB, gir avkastning frem til pensjonsalder og utbetales som alderspensjon. 
 • Én ekstra fridag i året, samt en fridag i forbindelse med jul, nyttår eller andre religiøse høytider 
 • Full lønn under foreldrepermisjon og sykdom 
 • Fleksibel arbeidstid og arbeidssted der hvor det er mulig 
 • Støtte til utdanning

  DNB er en organisert virksomhet  og er bundet av lokale og sentrale tariffavtaler inngått med Finansforbundet og Fagforbundet/LO. Vi vektlegger et godt partssamarbeid og har løpende dialog med fagforeningene i saker som berører ansattes interesser. De tariffavtalte rettighetene er gjort gjeldende for alle ansatte i DNB-konsernets norske virksomheter (unntatt lederniva 1-4).
 
Kontakt oss
915 04800

Retningslinjer

» Konsernpolicy for medarbeider og organisasjon gir føringer for blant annet belønning og rekruttering.