Konsernledelsen i DNB

Rune Bjerke (født 1960) - Konsernsjef

Rune Bjerke
Konsernsjef siden 2007.

Tidligere konsernsjef i Hafslund ASA og blant annet administrerende direktør i Scancem International. Har hatt en rekke styreverv i større selskaper. Har også vært finansbyråd i Oslo kommune og politisk rådgiver i Olje€ og energidepartementet.

Sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Master i Public Administration fra Harvard University.

Kjerstin Braathen (født 1970) - Konserndirektør Konsernfinans

Bilde av Kjerstin Braathen, konserndirektør bedrift
Konserndirektør Konsernfinans siden mars 2017.

Tidligere konserndirektør for Bedrifts€marked Norge og mange års erfaring fra Shipping, Offshore og Logistics (SOL) i Oslo.
Kom til DNB i 1999. Tidligere erfaring fra Hydro Agri International.

Master in Manage€ment ved Ecole Supérieure de Commerce de Nice€Sophia Antipolis.

Trond Bentestuen (født 1970)- Konserndirektør Personmarked Norge

Trond Bentestuen
Konserndirektør Personmarked siden 2013.

Tidligere konserndirektør for Marked, kommunikasjon og eBusiness. Kom til DNB i 2008. Tidligere erfaring fra Expert og Telenor.

Bachelor of Arts in Journalism and Political Science fra Temple University, USA, og utdanning fra Forsvaret.

Benedicte Schilbred Fasmer (født 1965) - Konserndirektør Bedriftsmarked Norge

Bilde av Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør bedrift
Konserndirektør Bedriftsmarked siden september 2016.

Tidligere leder for DNB i Bergen og divisjons€direktør for Bedriftsmarked Vestlandet. Kom til DNB i 2015.
Tidligere erfaring fra lederstillinger i Sparebanken Vest, Rieber & Søn, Argentum Asset Management og Citibank. Styreleder for Oslo Børs VPS Holding og Oslo Børs ASA og har mange års erfaring fra styrearbeid i ulike bransjer.

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Harald Serck-Hanssen (født 1965) - Konserndirektør Storkunder og internasjonal

Bilde av Harald Serck-Hanssen konserndirektør STI
Konserndirektør Storkunder og internasjonal siden 2013.

Tidligere divisjonsdirektør for og seksjons€leder i Shipping, Offshore og Logistics (SOL). Kom til DNB i 1998. Tidligere erfaring fra Stolt€Nielsen Shipping og Odfjell Group.

Siviløkonom fra University of Stirling. Advanced management€program fra INSEAD Fontainebleau.

Ottar Ertzeid (født 1965) - Konserndirektør DNB Markets

Ottar Ertzeid
Konserndirektør Markets siden 2003.

Tidligere leder og nestleder for DnB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta€ og kapital€ markeds området. Har også vært økonomi€ og finansdirektør i DnB Boligkreditt og finanssjef i Real kreditt. Kom til DNB i 1989. Styreleder i Bankenes Sikringsfond, nestleder av styret i Verdipapirforetakenes Sikringsfond, styremedlem i Oslo Børs og Oslo Børs VPS Holding mv.

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Bengt Olav Lund (født 1965) - Konserndirektør Wealth Management

Bengt Olav Lund
Tidligere divisjonsdirektør for WM Pensjon.

Kom til DNB i 2011. Tidligere erfaring fra lederstillinger i Mercer og Storebrand, samt erfaring som gründer.

Bengt Olav er utdannet Handelsøkonom fra Oslo Handelshøyskole (Handelsakademiet).

Rune Garborg (født 1969) - Konserndirektør Vipps og Betaling

Rune Garborg
Konserndirektør Vipps og Betaling siden september 2016.

Tidligere markeds direktør og kategori€ direktør i DNB. Har også vært markedsdirektør i DNB Eiendom. Har ledet DNBs satsing på den digitale betalingsløsningen Vipps. Kom til DNB i 1995.

Sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole.

Liv Fiksdahl (født 1965) - Konserndirektør IT og Operations

Liv Fiksdahl
Konserndirektør IT og Operations siden 2013.

Konserndirektør for Operations siden 2007. Har hatt ulike lederstillinger innenfor drift og administrasjon, vært divisjonsdirektør for Bankproduksjon i Bedriftsmarked ogbetalings tjenester og hatt kunderettede stillinger i Gjensidige NOR Sparebank. Kom til DNB i 1998. Tidligere erfaring fra kunderettede stillinger i Handelsbanken og Fokus Bank.

Utdanning fra Trondheim Økonomiske Høgskole.

Solveig Hellebust (født 1967) - Konserndirektør HR

Solveig Hellebust
Konserndirektør HR siden 2009.
Tidligere HR- og kommunikasjonsdirektør i Pronova BioPharma ASA. Har også mange års erfaring fra HR i Telenor og som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Ph.D. i Internasjonal økonomi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, M. Sc. i Landbruksøkonomi fra University of Illinois og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Terje Turnes (født 1963) - Konserndirektør Risikostyring

Terje Turnes
Konserndirektør Risikostyring konsern siden 2015.

Tidligere leder for virksomhetene i Baltikum og London, samt leder for både industri- og energiseksjonen i storkundeområdet. Kom til DNB i 1989. Tidligere erfaring som business controller i Swedish Match og STORA.

Utdanning fra Trondheim Økonomiske Høgskole og Norges Markedshøyskole.

Thomas Midteide (født 1974) - Konserndirektør Kommunikasjon og Marked

Thomas Midteide
Konserndirektør Kommunikasjon og Marked siden 2013.

Tidligere informasjonsdirektør. Kom til DNB i 2009. Tidligere erfaring som kommunikasjonsdirektør i SAS, informasjonssjef i VISA Norge og journalist i NRK.

Journalist ved Høgskolen i Oslo. Mellomfag i statsvitenskap og kriminologi ved Universitetet i Oslo.

Kari Olrud Moen (født 1969) - Konserndirektør Konsernprosjekter

Kari Olrud Moen
Konserndirektør Konsernprosjekter siden september 2016.

Tidligere konserndirektør for Produkt og for Corporate Centre. Kom til DNB i 2005. Tidligere erfaring som statssekretær i Finansdepartementet, konsulent i McKinsey & Co., rådgiver for Høyres Stortingsgruppe og konsulent i Finansavdelingen i Finans departementet.

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og Master of Business Administration, MBA, fra University of California at Berkeley.