Konsernledelsen i DNB

Kjerstin Braathen - Konsernsjef

Bilde av Kjerstin Braathen, konsernsjef
Konsernsjef siden september 2019.

Bakgrunn: Tidligere konserndirektør Konsernfinans, konserndirektør for Bedriftsmarked Norge og har mange års erfaring fra Shipping, Offshore og Logistics (SOL) i Oslo.
Kom til DNB i 1999. Tidligere erfaring fra Hydro Agri International.

Utdannelse: Master in Management ved Ecole Supérieure de Commerce de Nice Sophia Antipolis.

Ingjerd Blekeli Spiten - Konserndirektør Personmarked

Ingjerd Blekeli Spiten - Konserndirektør for Personmarked i DNB
Konserndirektør for Personmarked siden januar 2018.
 
Bakgrunn: Kommer fra stillingen som SVP Global Products i Telenor. Har tidligere jobbet som Viseadministrerende direktør i Microsoft og åtte år i DNB, sist som divisjonsdirektør for eBusiness. Diverse lederstillinger i Ericsson. Har mange års erfaring fra styrearbeid i ulike bransjer.
 
Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Harald Serck-Hanssen - Konserndirektør Corporate Banking

Bilde av Harald Serck-Hanssen konserndirektør STI
Konserndirektør Corporate Banking siden september 2019

Bakgrunn: Konserndirektør Storkunder og internasjonal siden 2013. Tidligere divisjonsdirektør for og seksjonsleder i Shipping, Offshore og Logistics (SOL). Kom til DNB i 1998. Tidligere erfaring fra Stolt Nielsen Shipping og Odfjell Group. 

Utdannelse: Siviløkonom fra University of Stirling. Advanced management program fra INSEAD Fontainebleau.

Håkon Hansen - Konserndirektør Wealth Management

Bilde av Håkon Hansen - Konserndirektør Wealth Management & Insurance
Konserndirektør Wealth Management siden september 2019

Bakgrunn: Tidligere Konserndirektør for Wealth Management and insurance. Leder Private Banking og tidligere leder for DNB Luxembourg gjennom ti år. Kom til DNB i 1987 i det som den gang het Sparebanken Buskerud, senere Sparebanken NOR.

Utdannelse: Handelshøyskolen BI

Ottar Ertzeid - Finansdirektør

Bilde av Ottar Ertzeid - Finansdirektør
Finansdirektør siden september 2019.

Bakgrunn: Tidligere konserndirektør, leder og nestleder for DNB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta og kapitalmarkedsområdet. Har også vært økonomi- og finansdirektør i DnB Boligkreditt og finanssjef i Real kreditt. Kom til DNB i 1989. Styreleder i Bankenes Sikringsfond, nestleder av styret i Verdipapirforetakenes Sikringsfond, styremedlem i Oslo Børs og Oslo Børs VPS Holding mv.

Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Alexander Opstad - Konserndirektør DNB Markets

Bilde av Alexander Opstad - Fungerende Konserndirektør DNB Markets
Konserndirektør for DNB Markets siden september 2019.

Bakgrunn: Har jobbet i DNB Markets siden 2005 i ulike stillinger innenfor aksjedivisjonen. Ledet tidligere aksjedesken i London og var fra 2013 global leder for aksjedivisjonen og en del av ledergruppen i DNB Markets.

Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI

Rasmus Figenschou - Konserndirektør Payments and Innovation

Bilde av Rasmus Figenschou - Konstituert konserndirektør New Business i DNB
Konserndirektør for Payments and Innovation siden september 2019
 
Bakgrunn: Konserndirektør for New Business siden 2017. Leder for Strategi og Konsernutvikling siden 2016. Tidligere divisjonssjef for Rogaland og Agder. Ledererfaring fra DNBs kontorer i Tallin, Estland, Singapore og New York, USA. Kom til DNB i 2005. Tidligere erfaring som analytiker i Simmons & Company International.
 
Utdannelse: MBA fra IMD Business School i Sveits, Bachelor of Arts in Economics fra Tufts University, College of Liberal Arts, Medford, Massachusetts.

Ida Lerner - Konserndirektør Risikostyring

Bilde av Ida Lerner - Konserndirektør Risikostyring i DNB
Konserndirektør Risikostyring siden 2017.
 
Bakgrunn: Tidligere leder for DNB CEMEA i London og sjef for kundeanalyse i Nord-Europa, Midtøsten og Afrika. Kom til DNB i 2007. Tidligere erfaring fra HSBC og Nordea.
 
Utdannelse: Bachelor i samfunnsvitenskap med vekt på samfunnsøkonomi fra Universitetet i Stockholm.

Mirella E. Wassiluk - Konserndirektør Compliance

Bilde av Mirella E. Wassiluk - Konserndirektør Compliance i DNB
Konserndirektør for Compliance siden 2018.
 
Bakgrunn: Kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Har tidligere jobbet i Bayerische Landesbank og Verdipapirsentralen.
 
Utdannelse: Samfunnsøkonom fra Universitetet i Køln, Tyskland. Master of Science fra London School of Economics.

Kari Bech-Moen - People

Bilde av Kari Bech-Moen - Konserndirektør People
Konserndirektør for People siden september 2019

Bakgrunn: Kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for People i POP siden mars 2019. Flere års erfaring fra ulike lederposisjoner Telenor, og som gründer før hun kom til DNB.

Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og MCS i Industrial Relations and Personell Management fra London School of Economics.

Maria Ervik Løvold - Technology and Services

Bilde av Maria Ervik Løvold - Technology & Services

Konserndirektør for Technology and Services siden september 2019

Bakgrunn: Kommer fra stillingen som divisjonsdirektør for produkt, pris og kvalitet i PM. Tidligere seksjonsleder og nestleder hos DNB-advokatene. Forut for det var hun advokat hos Brækhus Advokatfirma.

Utdannelse: Cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

Thomas Midteide - Konserndirektør Communications

Bilde av Thomas Midteide - Konserndirektør Media og Marketing i DNB
Konserndirektør for Communications siden september 2013.

Bakgrunn: Tidligere konserndirektør for Media og Marketing. Tidligere konserndirektør for Kommunikasjon og Marked og informasjonsdirektør. Kom til DNB i 2009. Tidligere erfaring som kommunikasjonsdirektør i SAS, informasjonssjef i VISA Norge og journalist i NRK.

Utdannelse: Journalist ved Høgskolen i Oslo. Mellomfag i statsvitenskap og kriminologi ved Universitetet i Oslo.