Konsernledelsen i DNB

Rune Bjerke - Konsernsjef

Rune Bjerke
Konsernsjef siden 2007.

Tidligere konsernsjef i Hafslund ASA og blant annet administrerende direktør i Scancem International. Har hatt en rekke styreverv i større selskaper. Har også vært finansbyråd i Oslo kommune og politisk rådgiver i Olje€ og energidepartementet.

Sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Master i Public Administration fra Harvard University.

Kjerstin Braathen - Konserndirektør Konsernfinans

Bilde av Kjerstin Braathen, konserndirektør bedrift
Konserndirektør Konsernfinans siden mars 2017.

Tidligere konserndirektør for Bedrifts€marked Norge og mange års erfaring fra Shipping, Offshore og Logistics (SOL) i Oslo.
Kom til DNB i 1999. Tidligere erfaring fra Hydro Agri International.

Master in Manage€ment ved Ecole Supérieure de Commerce de Nice€Sophia Antipolis.

Ingjerd Blekeli Spiten - Konserdirektør Personmarked Norge

Tiltrer som konserdirektør for Personmarked i januar 2018.
 
Kommer fra stillingen som SVP Global Products i Telenor. Har tidligere jobbet som COO i Microsoft og åtte år i DNB, sist som leder for eBusiness. Tidligere eier og strategisk rådgiver i Poio AS. Har en rekke styreverv.
 
Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
 
Hans Olav Rønningen er konstituert konserndirektør for Personmarked.

Benedicte Schilbred Fasmer - Konserndirektør Bedriftsmarked Norge

Bilde av Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør bedrift
Konserndirektør Bedriftsmarked siden september 2016.

Tidligere leder for DNB i Bergen og divisjons€direktør for Bedriftsmarked Vestlandet. Kom til DNB i 2015. Tidligere erfaring fra lederstillinger i Sparebanken Vest, Rieber & Søn, Argentum Asset Management og Citibank. Styreleder for Oslo Børs VPS Holding og Oslo Børs ASA og har mange års erfaring fra styrearbeid i ulike bransjer.

Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Harald Serck-Hanssen - Konserndirektør Storkunder og internasjonal

Bilde av Harald Serck-Hanssen konserndirektør STI
Konserndirektør Storkunder og internasjonal siden 2013.

Tidligere divisjonsdirektør for og seksjons€leder i Shipping, Offshore og Logistics (SOL). Kom til DNB i 1998. Tidligere erfaring fra Stolt€Nielsen Shipping og Odfjell Group.

Siviløkonom fra University of Stirling. Advanced management€program fra INSEAD Fontainebleau.

Trond Bentestuen - Konserndirektør Wealth Management and Insurance

Trond Bentestuen
Konserndirektør Wealth Management & Insurance siden 2017.

Tidligere erfaring som konserndirektør for Personmarked og konserndirektør for Marked, kommunikasjon og eBusiness. Kom til DNB i 2008. Tidligere erfaring fra Expert og Telenor.

Bachelor of Arts in Journalism and Political Science fra Temple University, USA, og utdanning fra Forsvaret.

Ottar Ertzeid - Konserndirektør DNB Markets

Ottar Ertzeid
Konserndirektør Markets siden 2003.

Tidligere leder og nestleder for DnB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta€ og kapital€ markeds området. Har også vært økonomi€ og finansdirektør i DnB Boligkreditt og finanssjef i Real kreditt. Kom til DNB i 1989. Styreleder i Bankenes Sikringsfond, nestleder av styret i Verdipapirforetakenes Sikringsfond, styremedlem i Oslo Børs og Oslo Børs VPS Holding mv.

Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Rasmus Figenschou - Konstituert konserndirektør New Business

Konstituert konserndirektør for New Business.
 
Leder for Strategi og Konsernutvikling siden 2016. Tidligere divisjonssjef for Rogaland og Agder. Ledererfaring fra DNBs kontorer i Tallin, Estland, Singapore og New York, USA.
Kom til DNB i 2005. Tidligere erfaring som analytiker i Simmons & Company International.
 
MBA fra IMD Business School i Sveits, Bachelor of Arts in Economics fra Tufts University, College of Liberal Arts, Medford, Massachusetts.
 

Ida Lerner - Konserndirektør Risikostyring

Konserndirektør Risikostyring siden 2017.
Konstituert konserndirektør for Compliance.
 
Tidligere leder for DNB CEMEA i London og sjef for kundeanalyse i Nord-Europa, Midtøsten og Afrika. Kom til DNB i 2007. Tidligere erfaring fra HSBC og Nordea.
 
Bachelor of Arts fra Universitetet i Stockholm.

Mirella E. Wassiluk - Konserndirektør Compliance fra April 2018

Tiltrer som konserndirektør for Compliance i april 2018.
 
Kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Har tidligere jobbet i Bayerische Landesbank og Verdipapirsentralen.
 
Samfunnsøkonom fra Universitetet i Køln, Tyskland. Master of Science fra London School of Economics.

Solveig Hellebust - People and Operations

Solveig Hellebust
Konserndirektør People & Operations siden 2017.

Tidligere konserndirektør for HR. Kom til DNB i 2009. Tidligere HR- og kommunikasjonsdirektør i Pronova BioPharma ASA. Har også mange års erfaring fra HR i Telenor og som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Ph.D. i Internasjonal økonomi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, M. Sc. i Landbruksøkonomi fra University of Illinois og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Alf Otterstad - Konstituert konserndirektør IT

Konstituert konserndirektør for IT.

Divisjonsdirektør ITOP Kundeløsninger i DNB siden 2014. Erfaring somseksjonsleder ITOP Relasjon og kravspesifikasjon Kundeløsninger. Kom til DNB i 2013. Bred erfaring innenfor IT, særlig innenfor IT program- og prosjektledelse. Har også erfaring fra konsulentselskap og konsulentvirksomhet i egne selskaper.

Sivilingeniør innen IT fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England.

Thomas Midteide - Konserndirektør Media og Marketing

Thomas Midteide
Konserndirektør Media & Marketing siden 2017.

Tidligere konserndirektør for Kommunikasjon og Marked og informasjonsdirektør. Kom til DNB i 2009. Tidligere erfaring som kommunikasjonsdirektør i SAS, informasjonssjef i VISA Norge og journalist i NRK.

Journalist ved Høgskolen i Oslo. Mellomfag i statsvitenskap og kriminologi ved Universitetet i Oslo.