Konsernledelsen i DNB

Rune Bjerke - Konsernsjef i DNB

Rune Bjerke
Konsernsjef siden 2007.

Bakgrunn: Tidligere konsernsjef i Hafslund ASA og blant annet administrerende direktør i Scancem International. Har hatt en rekke styreverv i større selskaper. Har også vært finansbyråd i Oslo kommune og politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet.

Utdannelse: Sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo. Master i Public Administration fra Harvard University.

Kjerstin Braathen - Konserndirektør Konsernfinans

Bilde av Kjerstin Braathen, konserndirektør konsernfinans
Konserndirektør Konsernfinans siden mars 2017.

Bakgrunn: Tidligere konserndirektør for Bedriftsmarked Norge og mange års erfaring fra Shipping, Offshore og Logistics (SOL) i Oslo.
Kom til DNB i 1999. Tidligere erfaring fra Hydro Agri International.

Utdannelse: Master in Management ved Ecole Supérieure de Commerce de Nice Sophia Antipolis.

Ingjerd Blekeli Spiten - Konserndirektør Personmarked

Ingjerd Blekeli Spiten - Konserndirektør for Personmarked i DNB
Konserndirektør for Personmarked siden januar 2018.
 
Bakgrunn: Kommer fra stillingen som SVP Global Products i Telenor. Har tidligere jobbet som Viseadministrerende direktør i Microsoft og åtte år i DNB, sist som divisjonsdirektør for eBusiness. Diverse lederstillinger i Ericsson. Har mange års erfaring fra styrearbeid i ulike bransjer.
 
Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Benedicte Schilbred Fasmer - Konserndirektør Bedriftsmarked

Bilde av Benedicte Schilbred Fasmer, konserndirektør bedrift
Konserndirektør Bedriftsmarked siden september 2016.

Bakgrunn: Tidligere leder for DNB i Bergen og divisjonsdirektør for Bedriftsmarked Vestlandet. Kom til DNB i 2015. Tidligere erfaring fra lederstillinger i Sparebanken Vest, Rieber & Søn, Argentum Asset Management og Citibank. Styreleder for Oslo Børs VPS Holding og Oslo Børs ASA og har mange års erfaring fra styrearbeid i ulike bransjer.

Utdannelse: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Harald Serck-Hanssen - Konserndirektør Storkunder og internasjonal

Bilde av Harald Serck-Hanssen konserndirektør STI
Konserndirektør Storkunder og internasjonal siden 2013.

Bakgrunn: Tidligere divisjonsdirektør for og seksjonsleder i Shipping, Offshore og Logistics (SOL). Kom til DNB i 1998. Tidligere erfaring fra Stolt Nielsen Shipping og Odfjell Group.

Utdannelse: Siviløkonom fra University of Stirling. Advanced management program fra INSEAD Fontainebleau.

Håkon Hansen - Konserndirektør Wealth Management and Insurance

Bilde av Håkon Hansen - Konserndirektør Wealth Management & Insurance
Konserndirektør Wealth Management and Insurance

Bakgrunn: Leder Private Banking og tidligere leder for DNB Luxembourg gjennom ti år. Kom til DNB i 1987 i det som den gang het Sparebanken Buskerud, senere Sparebanken NOR.

Utdannelse: Handelshøyskolen BI

Ottar Ertzeid - Konserndirektør DNB Markets

Bilde av Ottar Ertzeid - Konserndirektør DNB Markets
Konserndirektør Markets siden 2003.

Bakgrunn: Tidligere leder og nestleder for DNB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta og kapitalmarkedsområdet. Har også vært økonomi- og finansdirektør i DnB Boligkreditt og finanssjef i Real kreditt. Kom til DNB i 1989. Styreleder i Bankenes Sikringsfond, nestleder av styret i Verdipapirforetakenes Sikringsfond, styremedlem i Oslo Børs og Oslo Børs VPS Holding mv.

Utdannelse: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Rasmus Figenschou - Konserndirektør New Business

Bilde av Rasmus Figenschou - Konstituert konserndirektør New Business i DNB
Konserndirektør for New Business siden 2017.
 
Bakgrunn: Leder for Strategi og Konsernutvikling siden 2016. Tidligere divisjonssjef for Rogaland og Agder. Ledererfaring fra DNBs kontorer i Tallin, Estland, Singapore og New York, USA.
Kom til DNB i 2005. Tidligere erfaring som analytiker i Simmons & Company International.
 
Utdannelse: MBA fra IMD Business School i Sveits, Bachelor of Arts in Economics fra Tufts University, College of Liberal Arts, Medford, Massachusetts.
 

Ida Lerner - Konserndirektør Risikostyring

Bilde av Ida Lerner - Konserndirektør Risikostyring i DNB
Konserndirektør Risikostyring siden 2017.
 
Bakgrunn: Tidligere leder for DNB CEMEA i London og sjef for kundeanalyse i Nord-Europa, Midtøsten og Afrika. Kom til DNB i 2007. Tidligere erfaring fra HSBC og Nordea.
 
Utdannelse: Bachelor i samfunnsvitenskap med vekt på samfunnsøkonomi fra Universitetet i Stockholm.

Mirella E. Wassiluk - Konserndirektør Compliance

Bilde av Mirella E. Wassiluk - Konserndirektør Compliance i DNB
Konserndirektør for Compliance siden 2018.
 
Bakgrunn: Kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Har tidligere jobbet i Bayerische Landesbank og Verdipapirsentralen.
 
Utdannelse: Samfunnsøkonom fra Universitetet i Køln, Tyskland. Master of Science fra London School of Economics.

Solveig Hellebust - Konserndirektør People and Operations

Bilde av Solveig Hellebust - Konserndirektør People and Operations i DNB
Konserndirektør People and Operations siden 2017.

Bakgrunn: Tidligere konserndirektør for HR. Kom til DNB i 2009. Tidligere HR- og kommunikasjonsdirektør i Pronova BioPharma ASA. Har også mange års erfaring fra HR i Telenor og som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Utdannelse: Ph.D. i Internasjonal økonomi fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, M. Sc. i Landbruksøkonomi fra University of Illinois og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Alf Otterstad - Konserndirektør IT

Bilde av Alf Otterstad - Konserndirektør IT i DNB
Konserndirektør for IT siden 2017.

Bakgrunn: Tidligere divisjonsdirektør ITOP Kundeløsninger i DNB. Erfaring som seksjonsleder ITOP Relasjon og kravspesifikasjon Kundeløsninger. Kom til DNB i 2013. Bred erfaring innenfor IT, særlig innenfor IT program- og prosjektledelse. Har også erfaring fra konsulentselskap og konsulentvirksomhet i egne selskaper.

Utdannelse:
Sivilingeniør innen IT fra University of Manchester Institute of Science and Technology (UMIST), England.

Thomas Midteide - Konserndirektør Media og Marketing

Bilde av Thomas Midteide - Konserndirektør Media og Marketing i DNB
Konserndirektør for Media og Marketing siden 2017.

Bakgrunn: Tidligere konserndirektør for Kommunikasjon og Marked og informasjonsdirektør. Kom til DNB i 2009. Tidligere erfaring som kommunikasjonsdirektør i SAS, informasjonssjef i VISA Norge og journalist i NRK.

Utdannelse: Journalist ved Høgskolen i Oslo. Mellomfag i statsvitenskap og kriminologi ved Universitetet i Oslo.