Konsernledelsen i DNB

Kjerstin Braathen - Konsernsjef (1970)

Bilde av Kjerstin Braathen, konsernsjef
Konsernsjef siden 2019

Antall aksjer: 31 878 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør Konsernfinans, konserndirektør for Bedriftsmarked Norge og mange års erfaring fra Shipping, Offshore og Logistics (SOL) i Oslo. Kom til DNB i 1999.

Annen erfaring: Erfaring fra Hydro Agri International.

Utdanning: Master i Management fra Ecole Supérieure de Commerce de Nice-Sophia Antipolis.

Ottar Ertzeid - Finansdirektør (1965)

Bilde av Ottar Ertzeid - Finansdirektør
Konserndirektør for Konsernfinans siden 2019

Antall aksjer: 240 577

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør for DNB Markets og har hatt ulike stillinger innenfor valuta- og kapitalmarkedsområdet. Har også vært økonomi- og finansdirektør i DnB Boligkreditt og finanssjef i Realkreditt. Kom til DNB i 1989.

Sentrale verv: Nestleder av styret i Verdipapirforetakenes Sikringsfond, medlem av valgkomiteen i Yara International.
Annen erfaring: 

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Kari Bech-Moen - People (1977)

Bilde av Kari Bech-Moen - Konserndirektør People
Konserndirektør for People siden 2019

Antall aksjer: 474 1)

Annen DNB-erfaring: Divisjonsdirektør for People i People & Operations. Kom til DNB i 2019.

Annen erfaring: Flere års erfaring fra ulike lederposisjoner Telenor og som gründer.

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og MSc i Industrial Relations and Personnel Management fra London School of Economics and Political Science.

Rasmus Figenschou - Konserndirektør Payments and Innovation (1979)

Bilde av Rasmus Figenschou - Konstituert konserndirektør New Business i DNB
Konserndirektør for Payments and Innovation siden 2019

Antall aksjer: 10 568 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør for New Business. Leder for Strategi og konsernutvikling og divisjonssjef for Rogaland og Agder. Ledererfaring fra DNBs kontor i Estland, og arbeidserfaring fra Singapore og New York. Kom til DNB i 2005. 

Sentrale verv: Styremedlem i Vipps og 11:FS Foundry.

Annen erfaring: Analytiker i Simmons & Company International.

Utdanning: MBA fra IMD Business School i Sveits, Bachelor of Arts i Economics fra Tufts University, College of Liberal Arts, Medford, Massachusetts.

Håkon Hansen - Konserndirektør Wealth Management (1966)

Bilde av Håkon Hansen - Konserndirektør Wealth Management & Insurance
Konserndirektør for Wealth Management siden 2019

Antall aksjer: 9 890 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør for Wealth Management and Insurance. Leder for Private Banking og leder for DNB Luxembourg gjennom ti år. Kom til DNB i 1987 i det som den gang het Sparebanken Buskerud, senere Sparebanken NOR.

Sentrale verv: Styreleder i DNB Livsforsikring AS og DNB Luxembourg S.A. 

Annen erfaring: Banksjef i Gjensidige Bank, Parat24 og DNB, assisterende banksjef i Sparebanken Øst og distriktssjef i Forenede Forsikring.

Utdanning: Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI. Har også Management Program i Financial Investments (Master of Management) fra samme sted.

Ida Lerner - Konserndirektør Risikostyring (1975)

Bilde av Ida Lerner - Konserndirektør Risikostyring i DNB
Konserndirektør for Risikostyring Konsern siden 2017

Antall aksjer: 4 255 1)

Annen DNB-erfaring: Leder for DNB CEMEA i London og sjef for kundeanalyse i Nord-Europa, Midtøsten og Afrika. Kom til DNB i 2007.

Annen erfaring: Global Relationship Manager hos HSBC, kunderådgiver og aksjemegler hos Nordea.
Utdanning: Bachelor i samfunnsvitenskap med vekt på samfunnsøkonomi fra Universitetet i Stockholm..

Maria Ervik Løvold - Technology and Services (1979)

Bilde av Maria Ervik Løvold - Technology and Services
Konserndirektør for Technology and Services siden 2019

Antall aksjer: 1 822 1)

Annen DNB-erfaring: Divisjonsdirektør for produkt, pris og kvalitet i Personmarked. Tidligere seksjonsleder og assisterende juridisk direktør hos DNB-advokatene. Kom til DNB i 2010.

Annen erfaring: Advokat hos Brækhus Advokatfirma.

Utdanning: Cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

 

Thomas Midteide - Konserndirektør Kommunikasjon og Bærekraft (1974)

Bilde av Thomas Midteide - Konserndirektør Kommunikasjon og Bærekraft
Konserndirektør for Kommunikasjon og Bærekraft siden 2019

Antall aksjer: 15 034 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør for Media & Marketing. Konserndirektør for Kommunikasjon og Marked og informasjonsdirektør. Kom til DNB i 2009.

Annen erfaring: Kommunikasjonsdirektør i SAS, informasjonssjef i VISA Norge og journalist i NRK.
Utdanning: Journalist fra Høgskolen i Oslo. Mellomfag i statsvitenskap og kriminologi fra Universitetet i Oslo.

Alexander Opstad - Konserndirektør DNB Markets (1981)

Bilde av Alexander Opstad - Fungerende Konserndirektør DNB Markets
Konserndirektør for DNB Markets siden 2019

Antall aksjer: 16 441 1) 

Annen DNB-erfaring: Ulike stillinger innenfor aksjedivisjonen i DNB Markets. Leder for aksjedesken i London og global leder for aksjedivisjonen og medlem av ledergruppen i DNB Markets. Kom til DNB i 2005.

Sentrale verv: Styreleder DNB Markets Inc., styremedlem i Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF).

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Harald Serck-Hanssen - Konserndirektør Corporate Banking (1965)

Bilde av Harald Serck-Hanssen konserndirektør STI
Konserndirektør for Corporate Banking siden 2019

Antall aksjer: 41 324 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør Storkunder og internasjonal siden 2013. Divisjonsdirektør for og seksjonsleder i Shipping, Offshore og Logistics (SOL). Kom til DNB i 1998.

Sentrale verv: Styremedlem i DigitalNorway

Annen erfaring: Erfaring fra Stolt-Nielsen Shipping og Odfjell Group.

Utdanning: Siviløkonom fra University of Stirling. Advanced management-program fra INSEAD Fontainebleau.

Ingjerd Blekeli Spiten - Konserndirektør Personmarked (1971)

Ingjerd Blekeli Spiten - Konserndirektør for Personmarked i DNB
Konserndirektør for Personmarked siden 2018

Antall aksjer: 4 758 1)

Annen DNB-erfaring: Leder for mobil- og telefontjenester, salgssjef Internett og mobilbank, divisjonsdirektør eBusiness. Ansatt/Jobbet i DNB fra 2007 til 2015 og kom tilbake i 2018.

Sentrale verv: Styreleder DNB Eiendom AS og styremedlem i Fremtind Forsikring AS.

Annen erfaring: SVP Global Products i Telenor, viseadministrerende direktør i Microsoft og diverse lederstillinger i Ericsson. Flere års erfaring fra styrearbeid i ulike bransjer.

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Mirella E. Grant - Konserndirektør Group Compliance (1969)

Bilde av Mirella E. Grant - Konserndirektør Compliance i DNB
Konserndirektør for Group Compliance siden 2018

Antall aksjer: 858 1)

Annen DNB-erfaring: Kom til DNB i 2018.

Annen erfaring: Avdelingsdirektør i Finansdepartementet. Erfaring fra Bayerische Landesbank (München), Universitetet i Køln og Verdipapirsentralen.

Utdanning: Samfunnsøkonom fra Universitetet i Køln, Tyskland. Master of Science fra London School of Economics and Political Science.
1) Antall aksjer i DNB per 31. desember 2019. Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.