Konsernledelsen i DNB

Kjerstin Braathen - Konsernsjef (1970)

Bilde av Kjerstin Braathen, konsernsjef
Konsernsjef siden 2019

Antall aksjer: 48 076 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør Konsernfinans, konserndirektør for Bedriftsmarked Norge og mange års erfaring fra Shipping, Offshore og Logistics (SOL) i Oslo. Kom til DNB i 1999.

Annen erfaring: Erfaring fra Hydro Agri International.

Utdanning: Master i Management fra Ecole Supérieure de Commerce de Nice-Sophia Antipolis.

Ida Lerner - Finansdirektør (1975)

Bilde av Ida Lerner - Konserndirektør
Konserndirektør for konsernfinans siden 2021.

Antall aksjer: 6 672 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør Risikostyring. Leder for DNB CEMEA i London og sjef for kundeanalyse i Nord-Europa, Midtøsten og Afrika. Kom til DNB i 2007.
 
Annen erfaring: Global Relationship Manager hos HSBC, kunderådgiver og aksjemegler hos Nordea.
 
Utdanning: Bachelor i samfunnsvitenskap med vekt på samfunnsøkonomi fra Universitetet i Stockholm..

Anne Sigrun Moen - Konserndirektør People (1964)

Anne Sigrun Moen - konserndirektør for People
Konserndirektør for People siden 2021

Antall aksjer: 7441)

Annen DNB-erfaring: Seniorrådgiver og ulike stillinger som divisjonsdirektør innen HR. Kom til DNB i 2007, men et avbrekk fra 2018-2021. 

Annen erfaring: HR-direktør i Skatteetaten, personalsjef i DNV Maritime, konsulent i DNV Learning, pedagogisk rådgiver i DNV Veritasskolen.  

Utdanning: Cand.mag. fra Oslo Lærerhøyskole. Hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Enkeltfag innen ledelse og administrasjon ved University of California.

Benjamin Kristoffer Golding - Konserndirektør Products and Innovation (1980)

Bilde av Benjamin Kristoffer Goulding - Konserndirektør Payments and Innovation
Konserndirektør for Products and Innovation siden 2021

Antall aksjer: 0 1)

Annen DNB-erfaring: Divisjonsdirektør for Payments, Open banking og Identitet. Head of Group Strategy. Kom til DNB i 2016. 

Sentrale verv: Styreleder i Bits AS og styremedlem i Vipps AS.

Annen erfaring: McKinsey&Co, Orkla, Aker Solutions, Akastor.

Utdanning: Master of Technology innen kybernetikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) .

Håkon Hansen - Konserndirektør Wealth Management (1966)

Bilde av Håkon Hansen - Konserndirektør Wealth Management & Insurance
Konserndirektør for Wealth Management siden 2019

Antall aksjer: 19 602 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør for Wealth Management and Insurance. Leder for Private Banking og leder for DNB Luxembourg gjennom ti år. Kom til DNB i 1987 i det som den gang het Sparebanken Buskerud, senere Sparebanken NOR.

Sentrale verv: Styreleder i DNB Livsforsikring AS og DNB Luxembourg S.A. 

Annen erfaring: Banksjef i Gjensidige Bank, Parat24 og DNB, assisterende banksjef i Sparebanken Øst og distriktssjef i Forenede Forsikring.

Utdanning: Diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI. Har også Management Program i Financial Investments (Master of Management) fra samme sted.

Sverre Krog - Konserndirektør Risikostyring (1976)

Bilde av Sverre Krog - Konserndirektør Risikostyring
Konserndirektør for Risikostyring siden 2021

Antall aksjer: 2 4211)
 
Annen DNB-erfaring: Divisjonsdirektør for Strategic Risk Intelligence. Tidligere seksjonsleder for henholdsvis aktiv porteføljeforvaltning og kundeanalyse i bedriftssegmentet, samt bakgrunn fra Corporate Finance. Kom til DNB i 1999.
 
Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Maria Ervik Løvold - Konserndirektør Technology and Services (1979)

Bilde av Maria Ervik Løvold - Technology and Services
Konserndirektør for Technology and Services siden 2019

Antall aksjer: 4 450 1)

Annen DNB-erfaring: Divisjonsdirektør for produkt, pris og kvalitet i Personmarked. Tidligere seksjonsleder og assisterende juridisk direktør hos DNB-advokatene. Kom til DNB i 2010.

Annen erfaring: Advokat hos Brækhus Advokatfirma.

Utdanning: Cand. jur. fra Universitetet i Oslo.

 

Thomas Midteide - Konserndirektør Kommunikasjon og Bærekraft (1974)

Bilde av Thomas Midteide - Konserndirektør Kommunikasjon og Bærekraft
Konserndirektør for Kommunikasjon og Bærekraft siden 2019

Antall aksjer: 27 177 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør for Media & Marketing. Konserndirektør for Kommunikasjon og Marked og informasjonsdirektør. Kom til DNB i 2009.

Annen erfaring: Kommunikasjonsdirektør i SAS, informasjonssjef i VISA Norge og journalist i NRK.
Utdanning: Journalist fra Høgskolen i Oslo. Mellomfag i statsvitenskap og kriminologi fra Universitetet i Oslo.

Alexander Opstad - Konserndirektør DNB Markets (1981)

Bilde av Alexander Opstad - Fungerende Konserndirektør DNB Markets
Konserndirektør for DNB Markets siden 2019

Antall aksjer: 27 812 1) 

Annen DNB-erfaring: Ulike stillinger innenfor aksjedivisjonen i DNB Markets. Leder for aksjedesken i London og global leder for aksjedivisjonen og medlem av ledergruppen i DNB Markets. Kom til DNB i 2005.

Sentrale verv: Styreleder DNB Markets Inc., styremedlem i Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF).

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Harald Serck-Hanssen - Konserndirektør Corporate Banking (1965)

Bilde av Harald Serck-Hanssen konserndirektør STI
Konserndirektør for Corporate Banking siden 2019

Antall aksjer: 46 667 1)

Annen DNB-erfaring: Konserndirektør Storkunder og internasjonal siden 2013. Divisjonsdirektør for og seksjonsleder i Shipping, Offshore og Logistics (SOL). Kom til DNB i 1998.

Sentrale verv: Styremedlem i DigitalNorway

Annen erfaring: Erfaring fra Stolt-Nielsen Shipping og Odfjell Group.

Utdanning: Siviløkonom fra University of Stirling. Advanced management-program fra INSEAD Fontainebleau.

Ingjerd Blekeli Spiten - Konserndirektør Personmarked (1971)

Ingjerd Blekeli Spiten - Konserndirektør for Personmarked i DNB
Konserndirektør for Personmarked siden 2018

Antall aksjer: 11 037 1)

Annen DNB-erfaring: Leder for mobil- og telefontjenester, salgssjef Internett og mobilbank, divisjonsdirektør eBusiness. Ansatt/Jobbet i DNB fra 2007 til 2015 og kom tilbake i 2018.

Sentrale verv: Styreleder DNB Eiendom AS og styremedlem i Fremtind Forsikring AS.

Annen erfaring: SVP Global Products i Telenor, viseadministrerende direktør i Microsoft og diverse lederstillinger i Ericsson. Flere års erfaring fra styrearbeid i ulike bransjer.

Utdanning: Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Fredrik Berger - Konserndirektør Group Compliance (1981)

Fredrik Berger
Konserndirektør for Group Compliance siden 2023

Antall aksjer:

Annen DNB-erfaring: Direktør for Corporate Center, leder for CEO Office og seksjonsleder og advokat hos DNB-advokatene. Kom til DNB i 2011.

Annen erfaring: Advokat hos Advokatfirmaet Hjort.

Utdanning: Cand.jur. fra Universitetet i Oslo.
1) Antall aksjer i DNB per 31. desember 2020. Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.