Strategi og verdier

Portrettbilde av to mennesker

Vår strategi

Strategien peker retning for konsernets transformasjon i møte med makroøkonomiske endringer, reguleringer og andre næringspolitiske forhold, endret kundeatferd, ny teknologi og konkurransebildet. Det er liten tvil om at finansbransjen er i endring, og vi har vist oss endringsdyktige.

For DNB handler det framover om å fortsatt bli valgt av kundene, å levere bærekraftig verdiskaping og ha riktig kompetanse. Where people and business thrive.

Verdier

Vi er nysgjerrige når vi er interesserte, engasjerte og søker innsikt. Slik forbedrer vi hverdagen til kunder og kolleger. 

Vi er modige når vi går foran som gode eksempler. Vi tør å satse, feile og lære. Vi tør å si ifra og utfordre. 


Vi er ansvarlige når vi gjør det som er rett og samarbeider for å få ting gjort. Vi gir kundene råd, slik at de kan ta gode valg.