Oppdrag og verdier

Mann som smiler

Vi er her. For at du skal være i forkant.

Dette er vårt oppdrag, og svaret på hvorfor DNB er til for kunder, samfunn og ansatte. Oppdraget skal gi retning for våre valg og prioriteringer. Det skal inspirere til innovasjon og drive endring. Alt vi gjør skal være i tråd med vårt oppdrag.

Verdiene beskriver hvordan vi skal løse oppdraget, både som organisasjon og som kolleger. Verdiene setter ord på hva vi forventer av hverandre og hva, kunder, eiere og omverdenen kan forvente av oss.
Vi er nysgjerrige, modige og ansvarlige. Alt vi gjør skal være i tråd med disse verdiene.
 

Nysgjerrig

Å være nysgjerrig betyr at vi søker ny kunnskap og lærer av erfaringer, slik at vi hele tiden får ny innsikt. Vi er oppriktig interessert i og nysgjerrige på hvordan vi kan gjøre hverdagen bedre for kunder og kolleger. Sammen finner vi gode løsninger.

Modig

Modig innebærer at vi utfordrer etablerte sannheter og tar beslutninger selv om terrenget er uoversiktlig. Vi står for det vi gjør, innrømmer når vi tar feil og lærer av det. Vi møter utfordringer og ny konkurranse med ukuelig tro på at vi skal bli enda bedre til å utvikle de beste ideene og løsningene.

Ansvarlig

Vi skaper verdier på en bærekraftig måte. Vi skal være åpne og bidra positivt til samfunnsutviklingen. Vi lytter til dem som har meninger og innsikt om hvilke forventninger samfunnet har til oss. Vi gjør det enkelt for dem vi snakker med og er forutsigbare i måten vi opptrer på.