• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er DNB konsernets øverste organ.

DNB Brand Image Jasdeep.jpg

Innkalling til ordinær generalforsamling i DNB Bank ASA mandag 29. april 2024

Aksjeeierne i DNB Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling mandag 29. april 2024 kl. 15.00. Møtet avholdes som et hybrid møte og stemmegivningen vil utelukkende skje elektronisk. Aksjeeiere som ønsker å møte fysisk i DNBs lokaler i Oslo oppfordres til å melde seg på innen torsdag 25. april kl. 16.00 via lenken nedenfor. Påmelding er ikke nødvendig ved digital deltakelse.  

Påmelding til fysisk deltakelse

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

Til behandling foreligger:

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen og valg av møteleder

Sak 2: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 3: Valg av person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder

Sak 4: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2023 og disponering av overskudd, herunder utdeling av 16 kroner i utbytte per aksje

Sak 5: Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende staten

Sak 6: Fullmakter til styret om tilbakekjøp av aksjer

a) Tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting
b) Tilbakekjøp og etablering av avtalepant i aksjer for å ivareta sikringsbehov

Sak 7: Fullmakter til styret om opptak av fremmedkapital

Sak 8 : Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

a) Rådgivende avstemming om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
b) Godkjennelse av endringer i styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Sak 9: Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Sak 10: Valg av styremedlemmer

Sak 11: Valg av valgkomité

Sak 12: Godkjennelse av honorar til styret og valgkomiteen

Sak 13: Godkjennelse av honorar til revisor

Sak 14: Forslag fra aksjonær Roald Skjoldheim om at DNB:

  • ikke skal ha aksjespareprogrammer for de ansatte,
  • ikke skal finansiere vindkraftprosjekter og kjøp av elbiler,
  • skal gi innskyterne månedlig utbetaling av opptjente renter, og
  • skal tilby veksling av Bitcoin til kontanter.

Forhåndsstemmer og fullmakter kan registreres her.

Frist for registrering er torsdag 25. april 2024 kl. 16:00.

Digital deltakelse: Følg denne linken for å delta digitalt på generalforsamlingen. Vennligst logg inn før møtet starter kl. 15:00. Du må identifisere deg med referansenummer og PIN-kode fra VPS.

Veiledningen for digital deltakelse beskriver hvor du finner referansenummer og PIN-kode. Aksjeeiere som ikke finner dette hos Investortjenester eller i dokumentene mottatt per post, kan kontakte DNB Bank Verdipapirservice på tlf. 232 68 020, eller sende en e-post til genf@dnb.no.

Dokumenter til generalforsamlingen:

Elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling

DNB Bank ASA oppfordrer alle aksjonærer til å registre seg for elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling. Dette kan gjøres på denne siden.

Aksjeeiere

Kontakt oss

Kandidater til DNB Bank ASAs styre og valgkomité

Aksjeeiere oppfordres til å foreslå kandidater til DNB Bank ASAs styre og valgkomité. Forslag bør inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV.

Forslag kan sendes til konsernsekretariatet@dnb.no

eller

DNB Bank ASA
Konsernsekretariatet
0021 Oslo

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB