Sparebankstiftelsen DNB

En gruppe unge mennesker
Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002, og har siden starten bidratt med over 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

Store deler av DNBs overskudd går tilbake til samfunnet

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Formålene til stiftelsen er å være en stabil og langsiktig eier i DNB og videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi gaver til allmenn nytte.

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 10 millioner kroner til DNT

Logoen til Sparebankstiftelsen DNB
DNTs sine hytteprosjekter finaniseres i stor grad av dugnad og bevilgninger fra støttespillere, og organisasjonen har over flere år fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

 

Stiftelsen bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som:

  • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
  • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
  • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
  • Utvikler rollemodeller (forbilder)

Støtteordninger

» Se stiftelsens søknadsordninger og sjekk om du kan søke støtte.