Sparebankstiftelsen DNB

Hof skole p et uteklasserom, gapahuk, sponset av Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Katrine Lunke
Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet i 2002, og har siden bidratt med over 8 milliarder kroner til allmennyttige formål. Nå kan du stemme på kandidater fra ditt distrikt i valget til stiftelsens generalforsamlingen.
 

Gi din stemme - vinn gavekort!

Halvparten av medlemmene i generalforsamlingen til stiftelsen velges av og blant DNBs kunder. Alle personkunder over 18 år med bankkonto registrert i banken per 31.12.2021 kan stemme i hele mars. Alle som stemmer er med i trekningen av to gavekort på 1000 kroner hver. 
 
  
Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Formålene til stiftelsen er å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte og å være en langsiktig eier i DNB. 
 
 
Ved å delta i avstemningen godtar du at DNB deler dine personopplysninger i form av postnummer og en stemme-ID med Deltager.no, som arrangerer stemmegivningen på vegne av Sparebankstiftelsen DNB. Stemme-ID er en unik kode som sikrer at hver kunde bare kan stemme én gang. Bare DNB kan koble din stemme-ID til navnet ditt, og Deltager.no kjenner ikke identiteten din. Blant de som har stemt, trekker Deltager.no to tilfeldige stemme-ID-er som blir kontaktet av DNB for å motta gavekort.
 
Barn som driver urban dyrking ved Tokerudåsen bygdetun

Foto: Katrine Lunke

Sparebankstiftelsen DNB har blant annet bidratt til at flere organisasjoner får støtte til skolehager og andre dyrkeprosjekter. En av disse er Tokerudåsen Boligsameie, som har fått støtte til å drive urban dyrking mellom boligblokkene på Stovner i Oslo.
Barn som leker ved Steinerskolen på Hovseter i Oslo

Foto: Katrine Lunke

Venneforeningen ved Steinerskolen på Hovseter i Oslo har skapt en trivelig leke- og møteplass for elevene og hele nærmiljøet. De fikk støtte til prosjektet fra Sparebankstiftelsen DNB, som gjennom årene har støttet mange tusen prosjekter til glede for barn og unge.
 
Barn som lærer kunstløp

Foto: Katrine Lunke

Mange idrettsforeninger har fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB gjennom årene. Asker Kunstløpklubb fikk støtte til utlånsutstyr slik at flere kan prøve seg på kunstløp.
Barn i gammeldagse klær ved Lier Bygdetun som leker

Foto: Katrine Lunke

På Lier Bygdetun gjenskapes gamledagers bygdeliv med stor dugnadsinnsats av bygdetunets frivillige. De har blant annet fått støtte av Sparebankstiftelsen DNB til sommerferietilbudet Tidsreisen, hvor barna får oppleve livet på bygda for 100 år siden.
 

Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 10 millioner kroner til DNT

Logoen til Sparebankstiftelsen DNB
 
DNTs sine hytteprosjekter finaniseres i stor grad av dugnad og bevilgninger fra støttespillere, og organisasjonen har over flere år fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsen bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som:

- Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
- Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
- Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
- Utvikler rollemodeller (forbilder)
 

Støtteordninger

» Se stiftelsens søknadsordninger og sjekk om du kan søke støtte.