Valgkomiteen i DNB

Valgkomiteen i DNB

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen:
  • for valg av styrets medlemmer, leder og nestleder (unntatt ansattes representanter) 
  • for valg av valgkomiteens medlemmer og leder
  • om godtgjørelse til styret og valgkomiteen

Valgkomiteen i DNB Bank ASA består av:
Camilla Grieg (leder)
Ingebret G. Hisdal
Jan Tore Føsund
André Støylen

Kandidater til DNB Bank ASAs styre og valgkomité

Aksjeeiere oppfordres til å foreslå kandidater til DNB Bank ASAs styre og valgkomité. Forslag bør inneholde navn, bosted, nasjonalitet og en kort CV. 
 
Forslag kan sendes til konsernsekretariatet@dnb.no, eller
 
DNB Bank ASA
Konsernsekretariatet
0021 Oslo