DNB Ventures

Team som diskuterer
DNB Ventures skal bidra til økt innovasjonskraft i DNB gjennom relevant læring om nye produkter, tjenester og kundeopplevelser.

Vårt mandat

250 MNOK ramme

Geografi

Norden er det primære fokuset for investeringene. Dette er begrunnet i konsernets markedsinnsikt og nettverk i det nordiske markedet. Nærhet til selskapene er også viktig for å realisere formålet med investeringene.

Sektorer

Vi investerer primært i selskaper med tilknytning til finanssektoren. Dette kan være selskaper som leverer finansielle tjenester eller produkter, eller produkter og tjenester som er en sentral del av en finansiell verdikjede.
 

Fase

Vi investerer i lovende oppstartsselskaper som har en bekreftet forretningsmodell og betalende kunder. Selskapene er vil typisk være i «seed» fasen.

Eierandel

Vi søker fortrinnsvis eierandeler på 10-20 %. 
 

Hva vi kan bidra med

I tillegg til kapital kan DNB Ventures bidra med: 

  • Støtte til styret på temaer som virksomhetsstyring og kapitalinnhenting 
  • Innspill og utfordringer til ledelsen på strategi og forretningsutvikling 
  • Tilgang til intern ekspertise i konsernet og vårt eksterne nettverk 
  • Dialog med relevante forretningsområder for å utforske muligheter for samarbeid 
  • Deltakelse på arrangementer og møteplasser som gir relevant eksponering 

Vår portefølje

dnb logo samarbeid

Kontakt

Anders Østensvig

Investment Manager

Send e-post

DNB Nyheter

I 2019 ble fire selskap plukket ut blant mer enn 150 søkere til DNB NXT Accelerator, et akseleratorprogram i regi av StartupLab. Unite Living var ett av dem. DNB Ventures som er DNBs investeringsfond, investerte i Unite Living i 2019.

» Les mer på DNB Nyheter