Prisliste for medlemmer i Bate

Som kunde i DNB får du et gratis grunntilbud som består av konto, nettbank og mobilbank.
Du kan også velge kort som er tilpasset deg

LÅN Nom. rente Eff. rente
     
Boliglån Ung innenfor 85 % av boligens verdi 
For deg mellom 18 og 33 år
1,59 1,67
     
Grønt boliglån innenfor 85 % av boligens verdi 1,59 1,67
      
Rammelån innenfor 60 % av boligens verdi 1,73 1,81
 
Boliglån innenfor 85 % av boligens verdi 1,73 1,81
     
Fastrentelån    
  3 år 1,59 1,67
  5 år 1,69 1,77
  10 år 1,94 2,02
     
Mellomfinansiering: Som boliglån    
      
Billån med salgspant i bilen - inntil 100 % av kjøpesum    
Egenkapital 35 % eller mer  2,89 4.39
Egenkapital mellom 35 og 20 %  3,55 5.07
Egenkapital mindre enn 20 %  4,45 6,01
     
Forbrukslån
Maks lånebeløp kr 250.000 9,90 10,63 
 
OMKOSTNINGER LÅN:
Boliglån, Rammelån, BLU, Fastrentelån
Etableringsomkostninger kr 0
Depotomkostninger kr 0
Terminomkostninger kr 60
Billån
Etableringsomkostninger kr 1.960
Terminomkostninger kr 60
Forbrukslån
Etableringsomkostninger kr 400
Terminomkostninger eFaktura kr 0
Terminomkostninger papirfaktura kr 35
   
INNSKUDD/SPARING:
Brukskonto  
Rente 0,00 %
Sparekonto
Rente 0,15 %
Sparekonto Pluss  
Beløp inntil kr 500.000 0,15 %
Beløp kr 500.000 - 2 millioner (renten gjelder for hele innskuddet) 0,75 %
Andelen av innskuddet som er over kr 2 millioner, får rente 0,15 %  
Superspar  
Beløp inntil kr 8 millioner 0,35 %
Andelen av innskuddet som er over kr 8 millioner, får rente 0,15 %  

De veiledende prisene for boliglån, Boliglån Ung og rammelån gjelder lån til egen bolig og forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt.

DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. DNB Boligkreditt gir lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75% av forsvarlig markedsverdi.

Sparekonto
Det er ingen begrensninger på hvor mange uttak du kan ha fra din sparekonto.
Sparekonto Pluss
Kontoen har 4 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. Uttak utover dette, 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på faste overføringer til boliglån og ASK i DNB.

Priseksemplene for lån nedenfor er beregnet i henhold til retningslinjer fra myndighetene, og er basert på flere forutsetninegr. Effektiv rente og sum kostnader for ditt lån påvirkes blant annet av lånebeløp, nedbetalingstid, eventuell avdragsfrihet, omkostninger og nominell rente.

Boliglån for Ung (BLU) og Grønt boliglån
Lånebeløp kr 2 mill, nedbetalt over 25 år med månedlige terminer, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. Kostnad kr 442 900, totalt kr 2 442 900.

Boliglån og rammelån
Lånebeløp kr 2 mill, nedbetalt over 25 år med månedlige terminer, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. Kostnad kr 482 800, totalt kr 2 482 800.
  
Fastrentelån 3 år
Lånebeløp kr 2 mill, nedbetalt over 25 år med månedlige terminer, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. Kostnad kr 442 900, totalt kr 2 442 900.

Billån
Lånebeløp kr 150 000 nedbetalt innenfor 65 % av kjøpeum og over 5 år med månedlige terminer, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. Kostnad kr 17 391, totalt kr 167 391.

Forbrukslån
Lånebeløp kr 70 000 nedbetalt over 5 år med månedlige terminer, inklusiv etableringsomkostninger. Kostnad kr 19 421, totalt kr 89 421. Forutsetter eFaktura. Med faktura tilsendt på papir blir effektiv rente 11,75 % og totalbeløpet kr 91 522.


Prisene er fastsatt på bakgrunn av avtalen med Bate og forutsetter at du bruker oss aktivt som hovedbank, med lønnskonto, nettbank og kort.
Tilbake til avtalesiden