Prisliste for medlemmer i NSF

Prisene er fastsatt på bakgrunn av avtalen med NSF og forutsetter at du bruker oss aktivt som hovedbank, med lønnskonto, nettbank og kort.

Som kunde i DNB får du et gratis grunntilbud som består av konto, nettbank og mobilbank.
Du kan også velge
kort som er tilpasset deg

LÅN Nom. rente Eff. rente
     
Boliglån for Unge (BLU) innenfor 85 % av boligens verdi 
For deg mellom 18 og 33 år
1,40 1,47
      
Rammelån innenfor 60 % av boligens verdi 1,54 1,61
 
Boliglån (nedbetalingslån) innenfor 75 % av boligens verdi 1,49 1,56
Boliglån (nedbetalingslån) innenfor 85 % av boligens verdi 1,59 1,67
      
Fastrentelån    
3 år 1,64 1,72
5 år 1,74 1,82
10 år 1,99 2,07
     
Billån med salgspant i bilen - inntil 100 % av kjøpesum     
Egenkapital 35 % eller mer 2,89 4,39
Egenkapital mellom 35 og 20 % 3,55 5,07
Egenkapital mindre enn 20 %  4,45 6,01
     
Forbrukslån
Maks lånebeløp kr 250.000 9,90 10,63 
 
OMKOSTNINGER LÅN:
Boliglån, Rammelån, BLU, Fastrentelån
Etableringsomkostninger kr 0
Depotomkostninger kr 0
Terminomkostninger kr 60
Billån
Etableringsomkostninger kr 1.960
Terminomkostninger kr 60
Forbrukslån
Etableringsomkostninger kr 400
Terminomkostninger eFaktura kr 0
Terminomkostninger papirfaktura kr 35
   
INNSKUDD/SPARING:
Brukskonto  
Rente 0,00 %
Sparekonto
Rente 0,15 %
Sparekonto Pluss  
Beløp inntil kr 500.000 0,15 %
Beløp kr 500.000 - 2 millioner (renten gjelder for hele innskuddet) 0,75 %
Andelen av innskuddet som er over kr 2 millioner får rente 0,15 %  
Superspar  
Beløp inntil kr 8 millioner 0,35 %
Andelen av innskuddet som er over kr 8 millioner får rente 0,15 %  


De veiledende prisene for boliglån, Boliglån Ung og rammelån gjelder lån til egen bolig og forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt. I motsatt fall er renten 0,10 prosentpoeng høyere.

 
DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. DNB Boligkreditt gir lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75% av forsvarlig markedsverdi.

Priseksemplene for lån nedenfor er beregnet i henhold til retningslinjer fra myndighetene, og er basert på flere forutsetninegr. Effektiv rente og sum kostnader for ditt lån påvirkes blant annet av lånebeløp, nedbetalingstid, eventuell avdragsfrihet, omkostninger og nominell rente.

Boliglån Ung (BLU) 
Lånebeløp kr 2 mill, månedlige terminer, nedbetalt over 25 år, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. Kostnad kr 389 500, totalt kr 2 389 500.

Boliglån
Lånebeløp kr 2 mill, månedlige terminer, nedbetalt over 25 år, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. 
Innenfor 75 % av verdi: Kostnad kr 414 700, totalt kr 2 414 700. 
Over 75 % av verdi: Kostnad kr 442 900, totalt kr 2 442 900.

Rammelån
Lånebeløp kr 2 mill, månedlige terminer, nedbetalt over 25 år, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. Kostnad kr 428 800, totalt kr 2 428 800.

Fastrente 3 år
Lånebeløp kr 2 mill, månedlige terminer, nedbetalt over 25 år, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. Kostnad kr 457 000, totalt kr 2 457 000.

Billån
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 2,89 % p.a., effektiv rente 4,39 % p.a. inkl. etableringskostnad 1960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Kostnader kr 17 391, totalt kr  167 391.

Forbrukslån
Lånebeløp kr 70 000, annuitetslån med månedlige terminer, nedbetalt over 5 år, inklusiv etableringsomkostninger kr 400. Totalt kr 89 421. Forutsetter eFaktura. Med faktura tilsendt på papir blir effektiv rente 11,75 % og totalbeløpet kr 91 522. 

Sparekonto
Det er ingen begrensninger på hvor mange uttak du kan ha fra din sparekonto. Sparekonto Pluss Kontoen har 4 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. Uttak utover dette, 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på faste overføringer til boliglån og ASK i DNB.


Prisene er fastsatt på bakgrunn av avtalen med NSF og forutsetter at du bruker oss aktivt som hovedbank, med lønnskonto, nettbank og kort.