Prisliste for medlemmer i NSF

Som kunde i DNB får du et gratis grunntilbud som består av konto, nettbank og mobilbank.
Du kan også velge
kort som er tilpasset deg

LÅN Nom. rente Eff. rente
Boliglån for Unge (BLU) innenfor 85 % av boligens verdi 
For deg mellom 18 og 33 år
2,59 2,68
      
Rammelån innenfor 60 % av boligens verdi 2,73 2,82
 
Boliglån innenfor 75 % av boligens verdi 2,73 2,82
     
Boliglån over 75 % av boligens verdi 2,83 2,93
      
Hytte/Fritidsbolig og andre sikkerheter som ikke kvalifiserer for DNB Boligkreditt, innenfor 75 % av verdi 2,83 2,93
      
Billån med salgspant i bilen - inntil 100 % av kjøpesum    
Egenkapital 35 % eller mer 3,75 5,28
Egenkapital mellom 35 og 20 % 4,45 6,01
Egenkapital mindre enn 20 % 5,35 6.96
     
Forbrukslån
Maks lånebeløp kr 250.000 9,90 10,63 
     
Fastrentetilbud -les mer her
 
OMKOSTNINGER LÅN:
Boliglån, Rammelån, BLU, Fastrentelån
Etableringsomkostninger kr 0
Depotomkostninger kr 0
Terminomkostninger kr 60
Billån
Etableringsomkostninger kr 1.960
Terminomkostninger kr 60
Forbrukslån
Etableringsomkostninger kr 400
Terminomkostninger eFaktura kr 0
Terminomkostninger papirfaktura kr 35
   
INNSKUDD/SPARING:
Brukskonto  
Rente 0,10 %
Sparekonto
Rente 0,85 %
Sparekonto Pluss  
Beløp inntil kr 500.000 0,85 %
Beløp kr 500.000 - 2 millioner (renten gjelder for hele innskuddet) 1,40 %
Superspar  
Rente 1,35 %
Andelen av innskuddet som er over 8 millioner kroner, får rente 1 %  

De veiledende prisene for boliglån, Boliglån Ung og rammelån gjelder lån til egen bolig og forutsetter at sikkerheten kvalifiserer for DNB Boligkreditt.

DNB Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av DNB Bank ASA. DNB Boligkreditt gir lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom inntil 75% av forsvarlig markedsverdi.


Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:
Boliglån
Lånebeløp kr 2 mill, månedlige terminer, nedbetalt over 25 år, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger.
Innenfor 75 % av verdi: Totalt kr 2 722 479. 
Over 75 % av verdi: Totalt kr 2 752 883.
Hytte/fritidsbolig: Totalt kr 2 814 287. 
Rammelån
Lånebeløp kr 2 mill, månedlige terminer, nedbetalt over 25 år, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. Totalt kr 2 722 479.
Boliglån Ung (BLU)
Lånebeløp kr 2 mill, månedlige terminer, nedbetalt over 25 år, inklusiv etablerings-, depot- og terminomkostninger. Totalt kr 2 692 275.
Billån
Lånebeløp 150 000 kroner innenfor 65 % av kjøpesum, annuitet, 5 års nedbetaling. Nominell rente 3,65 % p.a., effektiv rente 5,18 % p.a. inkl. etableringskostnad 1960 kroner og terminomkostninger 60 kroner. Samlet kredittbeløp og kostnader 170 078 kroner.
Forbrukslån
Lånebeløp kr 70 000, annuitetslån med månedlige terminer, nedbetalt over 5 år, inklusiv etableringsomkostninger kr 400. Totalt kr 89 421. Forutsetter eFaktura. Med faktura tilsendt på papir blir effektiv rente 11,75 % og totalbeløpet kr 91 522.

Sparekonto
Det er ingen begrensninger på hvor mange uttak du kan ha fra din sparekonto.
Sparekonto Pluss
Kontoen har 4 gebyrfrie uttak per år i tillegg til fjorårets renter. Uttak utover dette, 1 % uttaksprovisjon (maks kr 250 per uttak). Ingen uttaksprovisjon på faste overføringer til boliglån og ASK i DNB.

Se også: priser på kort og betalingstjenester

Prisene er fastsatt på bakgrunn av avtalen med NSF og forutsetter at du bruker oss aktivt som hovedbank, med lønnskonto, nettbank og kort.