Trafikkforsikringsavgift til staten (TFA)

Bil hst
Fra 01.01.2018 blir årsavgiften for kjøretøy erstattet med trafikkforsikringsavgift til staten (TFA). Forsikringsselskapene vil etter dette kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av myndighetene. Dette vil bli lagt til forsikringspremien og innbetales i like mange terminer som forsikringspremien din.

Fordeler for deg

Du skal kun betale TFA så lenge kjøretøyet er registrert og du har ansvarsforsikring på det. Dvs. at du kan avregistrere kjøretøyet når som helst i løpet av året og kun betale TFA til og med den dagen du avregistrerer kjøretøyet.

Du vil etter hvert slippe egen faktura for TFA, da denne betales sammen med forsikringen din.

Siden avgiften betales sammen med forsikringen vil denne også kunne deles opp i månedlig, kvartalsvis eller årlig betaling.

Dette må du huske på

Har du månedlig trekk med avtalegiro må du huske på å sjekke at beløpsgrensen er høy nok. I verste fall vil ikke forsikringen eller avgiften bli betalt, og dette kan føre til at forsikringen opphører som følge av manglende betaling.

Spørsmål og svar

Dette må du huske på!

Har du månedlig trekk med avtalegiro må du huske på å sjekke at beløpsgrensen er høy nok. I verste fall vil ikke forsikringen eller avgiften bli betalt, og dette kan føre til at forsikringen opphører som følge av manglende betaling.

<<Her finner du informasjon om hvordan du endrer beløpsgrense.

Når skal jeg betale Trafikkforsikringsavgiften (TFA)?

TFA skal betales sammen med dine øvrige forsikringer, i en overgangsperiode ved innføringen av TFA vil noen av våre kunder få en egen faktura for TFA.

Har du allerede betalt bilforsikring for deler av 2018?

Hvis du allerede har betalt for deler av 2018 uten å bli belastet for trafikkforsikringsavgiften vil denne komme som en egen faktura.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?

TFA følger forsikringen din. Bytter du selskap til oss, vil TFA og forsikringen stoppe hos ditt tidligere selskap og begynne å løpe hos oss.

Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen?

Du skal hverken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. Dog må Statens vegvesen ha registrert at kjøretøyet er vraket.

Hva skjer hvis man ikke betaler TFA?

Hvis du ikke betaler TFA eller forsikringspremien din, vil vi sende purringer, si opp forsikringen og oversende kravet til inkasso. Du vil også få kjøretøyet avskiltet ved kontroll av politiet, tollvesen eller vegmyndigheter. Fra 01.03.18 vil man også få dagbøter for ikke å ha forsikringen i orden.

Hvorfor varierer TFA beløpet fra måned til måned?

Dette skyldes at TFA er en dagsats, slik at månedsbeløpet varierer med antall dager i måneden.

Hvem bestemmer hvor mye jeg må betale i TFA?

Størrelsen på TFA blir bestemt av Stortinget. Mener du satsen er feil må du ta kontakt med Statens Vegvesen. Vi baserer satsen på opplysninger fra motorvognregisteret som vedlikeholdes av Statens Vegvesen.

Vil du lese mer om TFA?

» Gå inn på nettsiden til Trafikkforsikringsforeningen (TFF).