Trafikkforsikringsavgift til staten (TFA)

Bil hst
Forsikringsselskapene er pålagt å på vegne av staten, kreve inn trafikkforsikringsavgift for ansvarsforsikrede kjøretøy . Trafikkforsikringsavgiften kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy.  Avgiften går i sin helhet til staten, og gjelder per kjøretøy. 

Fordeler for deg

Du skal kun betale TFA så lenge kjøretøyet er registrert og du har ansvarsforsikring på det. Dvs. at du kan avregistrere kjøretøyet når som helst i løpet av året og kun betale TFA til og med den dagen du avregistrerer kjøretøyet.

Siden avgiften betales sammen med forsikringen vil denne også kunne deles opp i månedlig, kvartalsvis eller årlig betaling.
 

Spørsmål og svar

Når skal jeg betale Trafikkforsikringsavgiften (TFA)?

TFA skal betales sammen med dine øvrige forsikringer.

Hva skjer hvis jeg bytter forsikringsselskap?

TFA følger forsikringen din. Bytter du selskap til oss, vil TFA og forsikringen stoppe hos ditt tidligere selskap og begynne å løpe hos oss.

Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen?

Du skal hverken betale forsikring eller trafikkforsikringsavgift etter at et kjøretøy er vraket. Dog må Statens vegvesen ha registrert at kjøretøyet er vraket.

Hva skjer hvis man ikke betaler TFA?

Hvis du ikke betaler TFA eller forsikringspremien din, vil vi sende purringer, si opp forsikringen og oversende kravet til inkasso. Du vil også få kjøretøyet avskiltet ved kontroll av politiet, tollvesen eller vegmyndigheter. Fra 01.03.18 vil man også få dagbøter for ikke å ha forsikringen i orden.

Hvorfor varierer TFA beløpet fra måned til måned?

Dette skyldes at TFA er en dagsats, slik at månedsbeløpet varierer med antall dager i måneden.

Hvem bestemmer hvor mye jeg må betale i TFA?

Hvis du ikke betaler TFA eller forsikringspremien din, vil vi sende purringer, si opp forsikringen og oversende kravet til inkasso. Du vil også få kjøretøyet avskiltet ved kontroll av politiet, tollvesen eller vegmyndigheter. Trafikkforsikringsforeningen vil utstede dagbøter for ikke å ha forsikringen i orden.

Bilforsikring

Ungt par i bil
Med bilforsikring fra DNB får du maks 10 % bonustap ved skade, parkeringsskade uten bonustap og rask opptjening av toppbonus.

» Beregn pris på bilforsikring

Vil du lese mer om TFA?

» Gå inn på nettsiden til Trafikkforsikringsforeningen (TFF).