Hei og velkommen til oss

Kjøp og salg av bedrifter

mann p kontor vindu
Som eneste norske bank kan vi tilby råd og bistand gjennom hele transaksjonsprosessen ved kjøp og salg av bedrifter. Vi jobber i hovedsak med veletablerte privateide bedrifter og kunder av DNB konsernet.

Private Transactions

Du skal velge Private Transactions hvis du ønsker å få tilgang til et transaksjonsteam med lang erfaring og som har et dedikert fokus på små og mellomstore bedrifter. Private Transactions har et velprøvd konsept med målsetning om å kunne bistå kunden fra A til Å og at kundene som er kunde i dag også skal være kunde i morgen. Du vil få tilgang til en unik kontaktflate blant industrielle og finansielle aktører med DNB som din transaksjonsrådgiver og mulighet til å dra nytte av DNB sitt tjenestespekter som blant annet inkluderer oppkjøpsfinansiering.

Salg av bedrifter

  • Vi kan bistå fra A til Å i hele salgsprosessen herunder utarbeide markedsføringsmateriell, identifisere potensielle investorer, fasilitere møter, og prisforhandling. Avtaleutforming og gjennomføring av transaksjonen med bistand fra juridisk rådgiver.
  • Vi hjelper deg med å synliggjøre verdiene i din bedrift og ivaretar dine interesser på best mulig måte enten du favoriserer høyest mulig salgspris, fortsatt lokal forankring og sikring av lokale arbeidsplasser eller prioriterer omsorg for dine kunder og leverandører.
  • Gjennom vår markedsposisjon har vi tett kontakt med både finansielle og industrielle aktører i Norge og utlandet, og lang erfaring til å takle krevende forhandlingssituasjoner fra ulike bransjer.

Kjøp av bedrifter

  • Vi kan bistå fra A til Å i hele oppkjøpsprosessen herunder identifikasjon av mulige oppkjøpskandidater, planlegging, kravspesifikasjoner,  fasilitere møter og prisforhandling.
  • Gjennom vår markedsposisjon har vi en unik tilgang til å sjekke ut industrielle oppkjøpskandidater i Norge uten å oppgi deres bedriftsidentitet før reell interesse er avdekket.
  • I DNB har vi tilgang til egen lånebok og kan fasilitere skreddersydd oppkjøpsfinansiering og sikre videre økonomisk vekst for deg og din bedrift.

Generasjonsskifte

Vi er en naturlig sparringspartner for bedriftseiere ved vurdering om selskapet skal gå videre i arv eller bli solgt ut av familien. Prosessene omkring et potensielt generasjonsskifte er ofte lange prosesser og bør påbegynnes tidlig for å sikre en god beslutning for deg og din familie. Gjennom å være prosjektleder hjelper vi deg trygt gjennom hele denne prosessen, og vi benytter både interne og eksterne fagkompetanse for å sikre deg de beste resultatene.

» Les mer om mulighetene

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)