Hei og velkommen til oss

Generasjonsskifte

penger i hender
Hva skal du gjøre i fremtiden, selge bedriften ut av familien eller la den gå i arv til neste generasjon? Vi kan være en diskusjonspartner når dette valget skal tas.

Hva skal du gjøre i fremtiden, selge bedriften ut av familien eller la den gå i arv til neste generasjon?

Når du som bedriftseier kommer opp i en viss alder, er det ikke uvanlig å være usikker på veien videre for bedriften.  Du har kanskje bygget opp bedriften fra grunnen av og drevet den i lang tid eller du har arvet eierskapet fra forrige generasjon?

Bedriften er ofte en del av livsverket og derfor er det også veldig mange følelser involvert når beslutninger skal tas. Mange er veldig i tvil om noen av barna vil eller evner å overta den, eller om man rett og slett skal selge bedriften til eksterne og realisere verdiene.

Lange prosesser

Prosessene rundt både eierskifte og generasjonsskifte tar ofte lenger tid enn man tror. Vårt råd er å tenke på disse problemstillingene så tidlig som mulig.

Mange hensyn

Det er en rekke forhold å ta hensyn til dersom man skal selge eller overføre bedriften til neste generasjon, og et tilbakevendende tema er skatt. Etter at arveavgiften ble fjernet har dette spørsmålet blitt noe enklere å forholde seg til, men fordi skattereglene samtidig ble endret er det fortsatt mye man må tenke på.

Vi ønsker å være en diskusjonspartner for deg og dine og hjelpe dere gjennom hele prosessen på en god måte. Dette innebærer blant annet at vi vil kunne forklare arve- og skatteregler, avklare om det er en eller flere arvinger som skal overta, om bedriften skal selges eller gis i gave til neste generasjon. Videre vil vi kunne påpeke ulike skattemessige konsekvenser for deg eller dine arvinger og bidra i verdsettelsesspørsmål. Gjennom å være prosjektleder skal vi geleide deg som eier trygt gjennom prosessen enten du skal selge eller overføre bedriften til neste generasjon ved hjelp av vårt skatte- og transactions team. Vi kan bistå med å være din kontaktperson og koordinere teamet rundt deg. Vi benytter både interne og eksterne leverandører for å sikre best resultat etter nærmere avtale med dere.

Vi er den eneste banken som tilbyr denne helhetlige rådgivning ved overføring eller salg for eiere av små og mellomstore bedrifter.

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)