Juridisk kompetanse

bilde av vekt juridisk diskusjonspartner

Vi har jurister med lang og bred erfaring innen områdene skatt, selskapsrett, arv og eier-/generasjonsskifter.

Viktig å tenke på ved formuesplanlegging

I en helhetlig formuesforvaltning er det viktig å ikke bare fokusere på hvordan formuen skal forvaltes, med tanke på risiko og avkastning, men også i hvilken eierstruktur plasseringene skal foretas. Hvem som er eier kan ha ulike konsekvenser når det gjelder ansvar, finansiering, skatt og tilgjengeligheten til kapitalen. Skal du/dere eie investeringene privat, gjennom felles eller eget holdingselskap, eller kanskje via et datterselskap?

 

Har du et langt perspektiv, er det også viktig å vurdere om strukturen er egnet for enkel overføring til neste generasjon eller et salg av bedriften. Generasjonsskifte er for mange en modningsprosess og hver sak er unik.  Arvelovens fordeling passer ikke for alle familier og ønskes det en annen fordeling, kan eiendeler overføres tidligere som gave og/eller planene kan nedfelles i et testament. En tidlig overføring av for eksempel familieselskapet kan gjennomføres ved etablering av ulike aksjeklasser der foreldre kan sikre seg fortsatt kontroll i selskapet. I noen tilfeller er det også fornuftig med aksjonæravtale/familieavtale som regulerer hvordan selskapet skal drives videre. Opprettelse av et testament bør uansett vurderes der man har mindreårige arvinger eller ønsker at arven skal være arvingens særeie. Selv om vi i dag ikke har arveavgift i Norge, vil en overføring ha ulike skattemessige konsekvenser som bør vurderes i planleggingen.

 

Flere samboere og ektefeller tror at formuesforhold/særeie er avtalt, men vår erfaring er at dette ikke alltid er formalisert. Flere har en oppfatning om at dette kun har betydning ved et samlivsbrudd og glemmer de konsekvenser dette kan ha ved død.

 

Fremtidsfullmakt er et annet dokument som det offentlige og vi mener flere bør opprette. En fremtidsfullmakt er et privat vergemål hvor du kan gi en person fullmakt til å sikre at dine personlige og økonimiske interesser ivaretas dersom du på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til det.

 

Livet har ulike faser og hva som er viktig for deg vil avhenge av hvor i livet du står.

Dette kan juristene bidra med

Som kunde i Private Banking vil din rådgiver ha anledning til å diskutere dine spørsmål rundt organisering av investeringer nærmere med juristene. For store kunder vil våre jurister også kunne være en diskusjonspartner og gi generelle betraktninger om blant annet følgende forhold:

 

• Valg av juridisk struktur og organisering av eierskap/formue
• Informasjon om skattemessige konsekvenser av ulike produkter og investeringer
• Fremtidsfullmakt
• Planleggingen av generasjonsskifte (A og B aksjer, familieavtale/aksjonæravtale, fisjon med mer)
• Arv og gave, mindreårige, testament, særeie med mer

 

» Les mer om generasjonsskifte

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)