Juridisk diskusjonspartner

bilde av vekt juridisk diskusjonspartner

Våre jurister har lang og bred erfaring innen områdene skatt, selskapsrett, arv og eier-/generasjonsskifter. Juristene kan være din diskusjonspartner når du eller din familie står ovenfor viktige valg eller har spørsmål.

Formuesplanlegging

I en helhetlig formuesforvaltning er det viktig ikke bare å fokusere på hvordan formuen skal forvaltes, med tanke på risiko og avkastning, men også i hvilken eierstruktur plasseringene skal foretas. Hvem som er eier kan ha ulike konsekvenser når det gjelder ansvar, finansiering, skatt og tilgjengeligheten til kapitalen. Skal du/dere eie investeringene privat, gjennom felles eller eget holdingselskap, eller kanskje via et datterselskap? Våre jurister kan være din diskusjonspartner og peke på ulike muligheter og konsekvenser dette kan ha for deg og din familie.

 

Har du et langt perspektiv, er det også viktig å vurdere om strukturen er egnet for enkel overføring til neste generasjon eller et salg av bedriften. Generasjonsskifte er for mange en modningsprosess og hver sak er unik.  Arvelovens fordeling passer ikke for alle familier og ønskes det en annen fordeling, kan eiendeler overføres tidligere som gave og/eller planene kan nedfelles i et testament. En tidlig overføring av for eksempel familieselskapet kan gjennomføres ved etablering av ulike aksjeklasser der foreldre kan sikre seg fortsatt kontroll i selskapet. I noen tilfeller er det også fornuftig med aksjonæravtale/familieavtale som regulerer hvordan selskapet skal drives videre. Opprettelse av et testament bør uansett vurderes der man har mindreårige arvinger eller ønsker at arven skal være arvingens særeie. Selv om vi i dag ikke har arveavgift i Norge, vil en overføring ha ulike skattemessige konsekvenser som bør vurderes i planleggingen.

 

Flere samboere og ektefeller tror at formuesforhold/særeie er avtalt, men vår erfaring er at dette ikke alltid er formalisert. Flere har en oppfatning om at dette kun har betydning ved et samlivsbrudd og glemmer de konsekvenser dette kan ha ved død.

 

Fremtidsfullmakt er et annet dokument som bør vurderes. I en fremtidsfullmakt kan en person gis fullmakt til å sikre at dine interesser og ønsker ivaretas dersom du skulle bli dement eller få en sykdom som gir alvorlig svekket helbred slik at du er ute av stand til å ivareta dine personlige og økonomiske interesser.

 

Livet har ulike faser og hva som er viktig for deg vil avhenge av hvor i livet du står.

Som Private Banking kunde kan våre jurister være din diskusjonspartner og gi generelle betraktninger om blant annet:

• Valg av juridisk struktur og organisering av eierskap/formue
• Informasjon om skattemessige konsekvenser av ulike produkter og investeringer
• Samboeravtale og ektepakt (særeie)
• Arv og gave, mindreårige, fremtidsfullmakt, testament med mer
• Planleggingen av generasjonsskifte (A og B aksjer, familieavtale/aksjonæravtale, fisjon med mer)

 

» Les mer om generasjonsskifte

Forbehold

» Les forbehold (disclaimer)