• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Pensjon - for deg som er arbeidsgiver

Her har vi samlet nyttig informasjon til deg som har pensjonsavtale hos oss.

Automatisk rapportering via a-melding

Les mer om a-melding

Forvaltning av pensjonen

Min pensjonsprofil er utviklet av forvaltere med solid kompetanse hos en av Norges største og eldste kapitalforvaltere.

Les mer her

Har bedriften styringsgruppe for pensjon?

Bedrifter med 15 ansatte eller flere, er i henhold til Lov om innskuddspensjon, paragraf 2-6, pålagt å ha en styringsgruppe.

Hvem?

Styringsgruppen skal bestå av minimum tre personer. Minst en skal velges av og blant de ansatte, mens to oppnevnes av bedriften.

Hva skal styringsgruppen gjøre?

Styringsgruppen har ikke beslutningsmyndighet, men skal uttale seg om saker som gjelder forvaltning og praktisering av pensjonsavtalen.

Dersom bedriften vurderer endringer i sin pensjonsordning, skal styringsgruppen informeres i forkant av beslutningen. Andre aktuelle temaer kan være endringer i rammevilkår, avkastning eller andre endringer i bedriften som vil ha betydning for pensjonsavtalen.

Hvor ofte?

Det er opp til styringsgruppen å bestemme antall møter. Men det kan være lurt med jevnlige møter om saker som er aktuelle for deres pensjonsordning. Vår anbefaling er minst ett møte i året.

I DNB er vi opptatt av å være ansvarlige og bærekraftige

Vi investerer ikke i virksomheter som driver med tobakksproduksjon, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.

Vi integrerer også faktorer innen miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i investeringsbeslutningene. Vi tar rollen som en aktiv eier. Det vil si at DNB engasjerer seg gjennom dialog med selskaper og ved stemmegivning.

Bakgrunnen for dialogen kan være spesifikke problemstillinger knyttet til ESG, men kan også handle om å heve selskapenes generelle nivå innen bærekraft.

Målet med dialogen er å påvirke selskapene i en positiv retning. Som hjelpemiddel til å definere mål og beste praksis har vi publisert flere forventningsdokumenter.

Les mer i bærekraftsbiblioteket
Vindmøller i solnedgang

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB