Conversations in the office

Vår Trade Finance avdeling har god kjennskap til lokale markeder globalt, og finner gode og enkle løsninger på aktuelle problemstillinger.

Hvorfor Trade Finance

Trade Finance trenger du når du har behov for å sikre dine betalinger mot ukjente elementer, som for eksempel politisk og kommersiell risiko. 

Dersom du ikke føler deg trygg på at betaling vil finne sted som avtalt, kan du også vurdere våre produkter.

Produkter vi tilbyr

Våre sikringsinstrumenter vil alltid være markeds og næringstilpasset etter ulike behov.

Aktuelle lenker

» Priser Trade Finance
 

Hva betyr Trade Finance?

Trade Finance et fellesbegrep for Betalings, Sikrings og Finansieringsproduktene Remburs og Dokumentinkasso, samt nasjonale og internasjonale Garantier. Tjenestene er spesialtilpasset eksport og import av alle typer varer og tjenester internasjonalt.

Trade Finance i nettbanken

TFG Online er en nettløsning som bidrar til forenklet saksbehandling, samtidig som den gir deg god oversikt over dine Trade Finance og Garanti forretninger.

Kontakt Trade Finance
Kundebord
95091708

Se også: Bankgaranti, Eksportfinansiering, Globalt nettverk