Dokumentinkasso er en rimelig og sikker betalingsformidling. Gjennom lang og bred internasjonal erfaring vil vi velge de aller beste løsninger, og samarbeide med de mest pålitelige og velrenommerte bankene globalt.

Hva er dokumentinkasso?

Dokumentinkasso en sikker og ikke minst effektiv oppgjørsform, hvor skipningsdokumenter sendes kjøpers bank, og kun blir utlevert til kjøper mot betaling av inkassobeløpet.
 

Hvordan fungerer dokumentinkasso?

Umiddelbart etter at selger har skipet den avtalte varen, vil selger sende de avtalte dokumentene gjennom sin bank, for igjen å presentere disse for betaling i kjøpers bank.

Kjøper får kun utlevert dokumentene etter at fakturaverdien er betalt kontant, eller gjennom en veksel (et løfte om betaling på et senere tidspunkt).

Dokumentinkasso brukes når:

  • Eksportøren og importøren er kjent med hverandre.
  • Når det ikke er tvil om importørens vilje til å ta imot og betale for varene.
  • Det er stabile politiske, økonomiske og juridiske forhold i importlandet.
  • Importlandet følger internasjonale betalingsstandarder og ikke er truet av handels- og valutarestriksjoner.
 

Trade Finance i nettbanken

TFG Online er en nettløsning som bidrar til forenklet saksbehandling, samtidig som den gir deg god oversikt over dine Trade Finance og Garanti forretninger.

» Prisliste

Last ned

» Oppdrag eksportinkasso - skjema (pdf)
» Vekselformular - Bill of Exchange (pdf)
Kontakt Trade Finance
Kundebord
97564249
Du kan også ringe bedriftsservice
Telefon: 915 04800
Se også: Remburs, Bankgaranti, Utenlandsbetaling