Remburs

Ved kjøp og salg av varer over landegrenser er produktet remburs (letter of credit) mye brukt. Gjennom vår produktkunnskap og internasjonale erfaring, er vi gode problemløsere og en naturlig medspiller i internasjonale handelstransaksjoner.

Hva er remburs?

Kort sagt er remburs en betinget betalingsbekreftelse; Kjøpers bank lover å betale selger den fakturerte varen, etter at selger har oppfylt betingelsene listet i rembursen. Dette gjøres ved å presentere alle dokumentene som er forlangt i rembursen innen de avtalte tidsfrister.

Remburser kan også bekreftes. Kjøpers bank vil da be selgers bank om å garantere ovenfor selger at oppgjør vil finne sted til avtalt tid. Selger vil da kun måtte forholde seg til sin bank.

I tillegg er Remburs et ypperlig finansieringsprodukt hvor vi kan tilby gode priser sett ut fra risiko og varighet.

Remburs er anerkjent over hele verden og er underlagt et internasjonalt regelverk (UCP 600) som reguleres av International Chamber of Commerce (ICC).

Fordeler for kjøper:

 • Varene sendes før selger mottar betaling
 • Lettere kontroll over tidspunkt for varens ankomst
 • Lettere å oppnå kreditt, eller prisreduksjon
 • Banken vil helt eller delvis kunne finansiere varene
 • Den som stiller remburs for varelevering blir ofte foretrukket når det er vareknapphet

Fordeler for selger:

 • Sikkerhet for at betalingen finner sted
 • Finansiering av varen mens den er underveis
 • Kan se bort fra kjøpers finansielle stilling
 • Ordren kan ikke annuleres uten samtykke
 • Garantert av bank at betaling vil fine sted til avtalt tidspunkt
 

Remburs brukes når:

 • Store kulturforskjeller mellom kjøper og selger
 • Stor geografisk avstand mellom partene
 • Kjøper og selger har behov for finansiell hjelp
 • Selger er ikke komfortabel eller trygg med kjøpers betalingsvaner
 • Ved stor politisk og kommersiell risiko


Remburser er meget fleksible i bruken kan benyttes innen alle bransjer ved alt fra enkle vareforsendelser til produksjon og oppstart av større fabrikkanlegg.

Dokumentkontroll

Mye av sikkerheten knyttet til denne oppgjørsformen, ligger i kontrollen av dokumentene som blir lagt til grunn i en varetransaksjon.

Ved at dokumentkontrollen gjennomføres av oss, sikrer vi at tap og problemer ikke oppstår.

 
 

Trade Finance i nettbanken

TFG Online er en nettløsning som bidrar til forenklet saksbehandling, samtidig som den gir deg god oversikt over dine Trade Finance og Garanti forretninger.

» Prisliste 

Kontakt Trade Finance
Kundebord
95091708
Se også: Dokumentinkasso, BankgarantiHandle med utlandet