• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Retningslinjer for bærekraft

Retningslinjene skal bidra til å dele kunnskap og hjelpe deg i en mer miljøvennlig retning.

Grønne planter som vokser

Retningslinjene beskriver det vi mener er de mest sentrale temaene innen klima, miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring – også kalt ESG. Dette oppsummeres i konkrete punkter DNB vurderer når vi gir finansiering til kunder innen næringseiendom, boligutvikling og bygg- og anleggsbransjen

Bærekraftambisjoner og prioriteringer i bransjen vil endres over tid, og retningslinjene vil derfor oppdateres for å reflektere dette.

Økt oppmerksomhet på energibruk

Målet med DNBs nye vilkår er å øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre bygg mer energieffektive. Fra og med 1. januar 2021 vil DNB be om ny dokumentasjon ved avtaler om finansiering.

  • Energiattest for alle yrkesbygg større enn 1.000 kvm som i henhold til energimerkeforskriften skal ha dette.
  • Årlig måling og rapportering av energiforbruket i yrkesbygg større enn 5.000 kvm.
Oslo utsiktsbilde mot Bjørvika

Behov for bærekraftige nybygg

Oppføring av nye bygg må gjøres mer bærekraftig. For finansiering av næringseiendom under oppføring større enn 5.000 kvm innebærer det vilkår om sertifisering tilsvarende BREEAM-NOR minimum Very Good, alternativt LEED Gold.

For kontorbygg gjelder dette ved ny finansiering fra 1. juli 2021, for øvrige typer næringseiendom fra 1. januar 2022 (ikke boligprosjekter).

Inkluderende tilnærming

DNB vil påvirke markedet positivt ved å sette en grønn agenda. Dersom vilkårene i retningslinjene ikke oppnås vil vi fortsatt kunne gi lån til det aktuelle formålet dersom du som kunde viser vilje og evne til å imøtekomme vilkårene innenfor en begrenset tidsperiode.

Energimerking

Sjekk ut hjemmesiden til Energimerking for rettledning i forbindelse med energimerking av ditt yrkesbygg.

  • Energimerking.no

Energiforbedring

Enova gir råd om energiforbedring av næringsbygg.​ Du kan også ta kontakt på «Enova svarer næring».

Ofte stilte spørsmål om retningslinjene

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech BlogSbanken.no

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteJobb hos ossSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB