Eksportfinansiering

menn i lagerbygg

Mange land tilbyr fordelaktige finansieringsløsninger for å støtte opp under egen eksportnæring. Eksportkredittinstitusjoner («ECAs») legger til rette for og administrerer nasjonale eksportkredittordninger på vegne av myndighetene fra de respektive land.  

Hvem kan dra nytte av eksportfinansiering:

Eksportfinansiering kan være fordelaktig. Både importører og/eller eksportører kan dra nytte av offentlig støttede finansieringsløsninger fra det eksporterende land. Eksportører kan bli mer konkurransedyktige ved å inkludere gode finansieringsløsninger i sine tilbud. Importører kan dra direkte nytte av gunstige finansieringsløsninger.

DNB kan strukturere og koordinere slike eksportfinansieringsløsninger for sine kunder (både importører og eksportører) med optimal støtte fra ECAs.

Eksportfinansiering i DNB

  • DNB har en egen avdeling som jobber med eksportkredittinstitusjoner (ECAs) over hele verden
  • Gjennom mange år har DNB bygget opp en solid kompetanse på eksportfinansiering
  • DNB har inngående kunnskap og erfaring fra de ulike finansieringsprogrammene, både med tanke på betingelser, prosedyrer og prosesser
  • DNB har globalt en ledende posisjon innen eksportfinansiering for den maritime næringen
  • DNB satser på å styrke sin posisjon innen «ikke-maritime» næringer

» Kontakt Global Export Finance