Illustrasjonsfoto Bankgaranti

Bankgaranti gir kjøper og selger en ekstra trygghet ved at DNB stiller som garantist for at innholdet i kontrakten vil bli oppfylt.

Bankgaranti
 • For å sikre betaling av varer og tjenester
 • Når et kontraktsvilkår skal oppfylles
 • Sikre tilbakebetaling av forskuddsbetaling
 • Sikre oppfyllelse av leveringstider på arbeid eller leveranser
 • Leie av lokaler eller annet driftsutstyr
 • Sikkerhet for lån
 
Send oss en søknad og vi tar kontakt
 
 

De vanligste garantiformål og -typer

 • Anbudsgarantier for sikker leveranse i samsvar med kontrakt
 • Leveringsgarantier for å sikre levering på avtalt tidspunkt mot økonomisk tap
 • Forskuddsgarantier for tilbakebetaling av mottatt forskudd hvis leverandøren ikke leverer som avtalt
 • Betalingsgarantier for faktura
 • Garantier for leiekontrakt / husleiegarantier
 • Lånegaranti for lån i annen finansinstitusjon eller mellom to parter
 • Toll- og skattetrekksgarantier overfor det offentlige, der grunnlaget er en lov eller en forskrift
 • Løyvegarantier overfor det offentlige