Ønsket dokumentasjon

Til våre kunder

Uavhengig av hvilke finansiering du søker, så vil vi etterspørre tilleggsdokumentasjon. Her finner du informasjon om hva som er vanlig å etterspørre. 

Selskapet under etablering

Stiftelsesdokumentet, hvis det foreligger.

Din forretningsidé, som forteller oss litt om deg som person og:
 • Hvilke behov i markedet skal du tilfredsstille?
 • Hvilke produkter skal du tilby?
 • Hvem skal kjøpe produktene dine?
 • Hvorfor skal de kjøpe akkurat dine produkter?
 • Hvordan skal du tjene penger på det du selger?

Aksjeselskap (AS)

 • Beskrivelse av bedriften og eier(e) med forretningsplan
 • Siste årsregnskap, resultatregnskap, balanse, noter og styrets beretning
 • Revisors beretning dersom revisor benyttes
 • Resultat og balanserapporter hittil i år, så langt det foreligger 
 • Budsjett for inneværende år (drifts- og/eller likviditetsbudsjett)
 • Annen relevant informasjon for eksempel inngåtte avtaler
Sikkerhet:
 • Kundefordringer: aldersfordelt saldoliste
 • Fast eiendom: meglers takst/verdivurdering - helst ikke eldre enn 3 måneder
 • Kausjon: kausjonistens selvangivelse for det siste året

Enkeltpersonforetak (ENK), ansvarlig selskap (ANS) og delt ansvar (DA)

 • Beskrivelse av firmaet og kort om eiers bakgrunn
 • Næringsoppgave
 • Selvangivelse fra eier
 • Budsjett for inneværende år (drifts- og/eller likviditetsbudsjett)
 • Annen relevant informasjon f.eks inngåtte avtaler
Sikkerhet:
 • Fast eiendom: meglers takst eller verdivurdering - helst ikke eldre enn 3 måneder
 • Kausjon: kausjonistens selvangivelse for det siste året
For selskapsformene ansvarlig selskap (ANS) og delt ansvar (DA) trenger vi kopi av selskapsavtalen.

Lag og foreninger

 • Beskrivelse av virksomheten
 • Siste årsregnskap med resultatregnskap, balanse, noter og styrets beretning
 • Revisors beretning dersom revisor benyttes
 • Resultat og balanserapporter hittil i år, så langt det foreligger
 • Budsjett for inneværende år (drifts- og/eller likviditetsbudsjett)
Sikkerhet:
 • Fast eiendom: meglertakst/verdivurdering, ikke eldre enn 3 mndr.
 • Kausjon: kausjonistens selvangivelse for det siste året
 • Kopi av vedtekter - advokatbekreftet
 • Protokoll som viser det sittende styret - advokatbekreftet
 • Dokumentasjon av vedtak om opptak av lån - advokatbekreftet

Sameier

 • Beskrivelse av sameiet (antall enheter, beliggenhet etc.)
 • Siste årsregnskap med resultatregnskap, balanse, noter og styrets beretning
 • Revisors beretning dersom revisor benyttes
 • Resultat og balanserapporter hittil i år, så langt det foreligger 
 • Budsjett som viser at låneopptak er hensyntatt
 • Årsmøteprotokoll
 • Sameiets vedtekter
Sikkerhet:
 • Vedtak fra Generalforsamling hvor spesifisert vedtak om låneopptak fremkommer
 • Takst eller verdivurdering på eiendommen