• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Bli bedriftskunde
  • Avtal møte

Prisliste finansiering

Alle priser er oppført i norske kroner.

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso*

Behandlingsprovisjon

Behandlingsprovisjon

0,40 %

Minimum

400,00

Maksimum

3 000,00

Akseptprovisjon

For innhenting av aksept på veksel

0,10 %

Minimum

200,00

Maksimum

1 000,00

Endringsprovisjon

200,00

Returprovisjon

300,00

Fristilling av varer

500,00

*Porto/kurer kommer i tillegg

Importremburs

Importremburs*

Risikoprovisjon

For remburs med oppgjør umiddelbart beregnes provisjon for hver påbegynte 3 måneders periode etter individuell sats basert på kunderisiko

Pris etter avtale, per 3 mnd.

For remburser med oppgjør frem i tid, såkalte langsiktige, beregnes en pro anno sats basert kunderisiko

Pris etter avtale p.a.

For remburser der det stilles kontantdepot (dekket remburs), beregnes provisjon for hver påbegynte 4 måneders periode

0,125 % Minimum 600,00

Behandlingsprovisjon

Ordinær

800,00

TFG Online

400,00

Endringsprovisjon

Ordinær

700,00

TFG Online

400,00

Dokumentprovisjon

Per disposisjon

0,275 % Minimum 800,00

Akseptprovisjon

Beregnes etter pro anno sats avhengig av kunderisiko

Minimum 600,00

Fristilling av varer

500,00

*Porto kommer i tillegg

Eksportremburs

Eksportremburs*

Advisering

Remburser disponert hos DNB

1 000,00

Remburser ikke disponert hos DNB

1 500,00

Endringsprovisjon

500,00

Dokumentprovisjon

Per disposisjon

0,275 %

Minimum

800,00

Bekreftelsesprovisjon

Beregnes for hver påbegynte 3 måneders periode etter individuell sats, basert på bank/landrisiko

Minimum

800,00

Akseptprovisjon

Beregnes etter pro anno sats avhengig av bank/landrisiko

Minimum

800,00

*Porto/kurer kommer i tillegg

Leasing og lån i DNB Finans

Leasing og lån*

Kostnader ved for sen betaling

Purregebyr ved for sen betaling 1. gang

150,00

Purregebyr ved for sen betaling 2. gang

350,00

Purregebyr ved for sen betaling 3. gang

550,00

Videreforsendelse av bøter

400,00

Viderefakturering av krav som er oversendt inkasso

400,00

Autopassfaktura

Uten tilleggsgebyr fra utsteder

100,00

Med tilleggsgebyr fra utsteder

400,00

Kostnader ved innfrielse av lån

Innfrielsesgebyr ved innfrielse under avtaleperioden

750,00

*Alle kostnader knyttet til leasing og lån er eksklusive merverdiavgift

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB