Plassering på konto

Penger p sparegris
Har bedriften likviditet til overs som du helst vil plassere uten å ta risiko? Da kan plassering på konto være det rette for din bedrift. Hos oss har du to alternativer. Velg det som passer din bedrift best.
Plasseringskonto
Høyere rente enn ordinær konto. Lenke 
Fastrenteinnskudd
Fast rente på innskuddet i en avtalt periode. Lenke