Fastrenteinnskudd – forutsigbart og risikofritt

Nå din bedrift investerer i fastrenteinnskudd settes midlene på konto i en avtalt periode. Med denne avtalen vet du på forhånd hva avkastningen blir, da renten er fast i den avtalte perioden.

Passer for bedrifter som:

  • ønsker forutsigbarhet på sparingen
  • ikke ønsker å ta risiko
  • vil vite på forhånd hva slags avkastning de får
  • kan sette av et visst beløp for en avtalt bindingsperiode

Fastrenteinnskudd 1 år

2,55 %

Binding til 15. april 2015
Fra 25 000 til 4 mill. kroner

2,30 %
Binding til 15. april 2015
Fra 4 mill. til 20 mill. kroner
For våre utenlandske kunder - se de engelske sidene

Ønsker du å plassere midler i Fastrenteinnskudd?

Kontakt oss på 04800, eller din kundeansvarlig i banken.

Se også:


Plasseringskonto – gunstige rentebetingelser

Kontakt oss
Hele døgnet, alle dager
04800