Smilende dame foran Barcode
Når bedriften sparer i fastrenteinnskudd, settes pengene på konto i en avtalt periode med fast rente. Med denne avtalen vet du hva avkastningen blir på forhånd. 

Passer for små og mellomstore bedrifter som:

  • vil ha forutsigbarhet på sparingen
  • ikke ønsker å ta risiko
  • vil vite avkastningen på forhånd
  • kan sette av et visst beløp for en avtalt bindingsperiode

Fastrenteinnskudd 1 år

2,00 %
Binding til 15. november 2020 
Fra 25 000 til 8 millioner kroner

1,20 %
Gjelder hele beløpet når innskuddet er mellom 8 og 20 millioner kroner

Fastrenteinnskudd 2 år

2,05 % per år
Binding til 15. november 2021 
Fra 25 000 til 8 millioner kroner
 

Se også: For foreign costumers - the english pages Plasseringskonto – gunstige rentebetingelser