Kapitalforhøyelse - når du skal øke aksjekapitalen til bedriften

Rakett
Banken kan bekrefte kapitalforhøyelser inntil 1 million kroner. Her har vi samlet det du trenger å vite for å få det gjennomført raskest mulig.
 

Banken bekrefter kapitalforhøyelser kun når

 • Beløpet ikke overstiger 1 million NOK
 • Innskuddet er i penger
 • Alle nødvendige dokumenter er mottatt
 • Generalforsamlingsprotokollen ikke er eldre enn 3 måneder
 • Innbetalingen er foretatt etter at generalforsamlingen ble holdt
 • Aksjene er tegnet i generalforsamlingsprotokollen
 • Tegnerne har signert for aksjene i selve generalforsamlingsprotokollen

 

Pris

Pris for bekreftelse
1000 kr
» Bedrifter i sitt første driftsår får bekreftelse på inntil to kapitalforhøyelser uten kostnad


Dette må sendes inn samlet til oss

 • Organisasjonsnummer til bedriften, kontaktinformasjon til innsender og kontonummer innbetalingen er gjort til
 • Signert generalforsamlingsprotokoll som skal inneholde aksjens pålydende verdi, tegningskurs for hver aksje og antall aksjer som skal tegnes
 • Oppdaterte vedtekter
 • Oppdatert aksjeeierbok

Kapitalforhyelse

Smarte lenker

Kapitalforhøyelse kan også bekreftes av

 • Autoriserte regnskapsførere
 • Revisorer
 • Advokater
 

Har bedriften gjennomført eierskifte?

Si i fra til banken når det er gjennomført et eierskifte. Da kan alle tilganger, tjenester og produkter enkelt bli bestilt til nye eiere.