Koronavirus - informasjon om permittering, pensjon og personalforsikring

To mennesker diskuterer over pulten
Regler om permitterte ansatte i private tjenestepensjonsordninger forlenges. Lovendringene gir arbeidsgivere muligheten til å beslutte at permitterte ansatte skal fortsette som medlemmer i pensjonsordningen til og med 30. juni 2021.
Sist oppdatert 15.10.2020 kl. 16:04.
 
Her har vi samlet spørsmål og svar knyttet til permitteringsregler for bedrifter med pensjon og personalforsikring i DNB.

Børsfall og uro

Børsfall og uro i markedene har ført til at mange lurer på hva de bør gjøre med innskuddspensjonen sin. 
 
 

Pensjon

Hvordan håndterer vi ansatte med tanke på koronavirus, permittering og pensjon?

Vi skjønner at dette er en krevende tid for mange bedrifter. I lov om innskuddspensjon står det at man som hovedregel skal melde ut ansatte som permitteres. Likevel opplever vi at opp mot 80 % av bedriftene har i sin avtale med oss at de permitterte skal stå i avtalen. Det er avtalen mellom DNB og bedriften som regulerer hvorvidt permitterte ansatte skal fortsette sitt medlemskap eller meldes ut. 
 
Bakgrunnen for at man har valgt dette ved avtaleinngåelsen er at bedriften gjennom dette signaliserer at en permittering er et midlertidig tiltak og at man ser for seg at den ansatte skal tilbake etter permitteringen. Man unngår at oppspart kapital blir tatt ut av bedriftens pensjonsordning og overført til individuelle pensjonskapitalbevis hvor den ansatte selv må betale kostnader. Videre beholder de ansatte sine risikodekninger når man står i avtalen. For nyansatte som permitteres vil man ikke miste oppspart kapital selv om man har vært ansatt mindre enn 12 måneder.

Vi har permitterte ansatte, hvilke muligheter har vi?

Permitterte ansatte fortsetter medlemskapet i pensjonsordningen
Den ansatte opprettholder medlemskapet i pensjonsordningen selv om den ansatte er permittert. Bedriften betaler innskudd, risikodekninger og kostnader basert på den ansattes lønn ved permitteringstidspunktet. 
    
Permitterte ansatte fortsetter medlemskapet, men uten sparing
Den ansatte opprettholder medlemskapet i pensjonsordningen ved permittering, men bedriften betaler ikke innskudd så lenge den ansatte er permittert. Bedriften betaler for risikodekninger og kostnader basert på den ansattes lønn ved permitteringstidspunktet. På denne måten vil den ansatte fortsatt være forsikret ved uførhet, men uten innskudd til sparingen. Forsikringen gjelder også ved død hvis pensjonsordningen har etterlattedekninger. 
 
Permitterte ansatte meldes ut av pensjonsordningen
Den ansatte meldes ut av pensjonsordningen ved permittering. Tidligere oppspart kapital blir omgjort til et pensjonskapitalbevis og den ansatte får tilbud om en fortsettelsesforsikring. 

Reduksjon av pensjonsplanen
Bedriften kan midlertidig redusere pensjonsplan til minimum 2 % av lønn mellom 1G og 12G i tillegg til innskuddsfritak. Dette kan være et tilstrekkelig tiltak for mange bedrifter, men ikke alle. 
 
Det er veldig viktig at dere tar kontakt med oss før dere utfører endringer. Vi kan hjelpe dere med praktisk informasjon, avtaletillegg og iverksettelse.

Hva med permitterte hvor vi betaler innskudd og risikodekninger som før?

Avtalen mellom DNB og bedriften regulerer om permitterte skal være medlemmer eller ikke. Du kan enten sjekke avtalen i bedriftsportalen eller ta kontakt med oss dersom du lurer på hva som står i din avtale. Dersom det står i avtalen at de permitterte skal stå i avtalen, kan du fortsette innbetalingen som før. 


 

Personalforsikring

Hva skjer med personalforsikringene når en ansatt er permittert?

Hovedregelen i det offentlige regelverket er at ansatte som er permittert fortsatt har status ansatt. Dette gjelder også for permitterte ansatte med personalforsikring i DNB Liv. Det betyr at de ansatte som er permittert er like godt forsikret som om de hadde vært i en ordinær arbeidssituasjon. Personalforsikringen opphører først når arbeidsforholdet formelt avsluttes. 

Gjelder yrkesskadeforsikringen også når de ansatte har hjemmekontor?

Yrkesskadeforsikringen gjelder for skader som oppstår i tilknytning til utførelse av arbeidsoppgaver på vegne av arbeidsgiver som har tegnet en slik forsikring i DNB. Kunder med yrkesskadeforsikring i DNB vil være dekket når de sitter på hjemmekontor. 

Hvordan påvirker koronaviruset helseforsikringen?

Behandling av koronasmittede vil kunne føre til lengre ventetid på alle saker til behandlinger. Planlagte behandlinger og operasjoner som ansatte har fått gjennom helseforsikringen kan bli utsatt. Har ansatte behov for behandling, kan saker meldes inn på vanlig måte til helseforsikringen.
 
 
Kriseassistanse / psykologisk førstehjelp
Denne tjenesten fungerer som normalt.  
 
Har du spørsmål om helseforsikringen? 
Ring +47 24 06 21 23 mellom klokken 08:00 og 16:00.
 

DNBs respons i møte med koronaviruset

DNB logo
Det er en krevende tid for mange. Se hvordan DNB håndterer Koronaviruset. 
 

Har du spørsmål?

Samtale med rådgiver
Hvis du har spørsmål knyttet til din avtale, kan du ringe bedriftssenteret på telefon 915 04800 eller sende oss en e-post.