Min pensjonsprofil

dame min pensjonsprofil
Med innskuddspensjon sparer bedriften til pensjon for sine ansatte. Mange ansatte er usikre på valg av hvordan pengene skal spares, med Min pensjonsprofil investeres pengene riktig i forhold til den ansattes alder.

Dette er Min pensjonsprofil

Med utgangspunkt i den ansattes alder setter vi til en hver tid sammen en riktig blanding av aksjer og renter. Dette øker muligheten for god avkastning og bedre pensjon. Når det nærmer seg pensjonsalder, reduseres aksjeandelen for å unngå store svingninger i aksjemarkedet.
 
Min pensjonsprofil

Fordeler med Min pensjonsprofil

  • Bedriften får en pensjonsordning som gir de ansatte muligheter til god pensjon
  • Enkelt å informere de ansatte om pensjonsavtalen
  • Ansatte får individuelt tilpasset sparingen til pensjon
 

Forvaltning - Indeks eller aktiv

I Min pensjonsprofil kan du velge mellom to former forvaltning, aktiv forvaltning og indeksforvaltning.

Aktiv forvaltning betyr at våre forvaltere bruker sin kompetanse og erfaring for å finne de selskapene vi mener blir morgendagens vinnere. Den største fordelen med aktiv forvaltning er muligheten til å få bedre avkastning enn markedet for øvrig.

Indeksforvaltning betyr at våre forvaltere investerer i selskaper som inngår i en bestemt aksjeindeks. Dette kalles også passiv forvaltning, ettersom forvalteren ikke gjør egne valg, men følger en bestemt aksjeindeks av definerte selskaper. En av fordelene med indeksforvaltning er lave kostnader. Indeksbaserte fond og profiler er merket med indeks.

>Les mer om kapitalforvaltning her

Har du allerede pensjon hos oss?

Dersom du allerede har pensjon hos oss og ønsker å endre til Min pensjonsprofil, kan du ringe oss på telefon 915 04800 så hjelper vi deg.
Kontakt oss - Åpningstid mandag - fredag 08 - 18.
915 04800
Spørsmål