• Chatbot
  • Hjelp og veiledning
  • Finn ditt DNB-kontor
  • Avtal møte

Pensjon for deg som er arbeidsgiver

Her har vi samlet nyttig informasjon for deg som har pensjonsavtale hos oss.

Automatisk rapportering via a-melding

to kvinner på et kontor

Du som arbeidsgiver må sende inn en månedlig rapport via Altinn til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten om ansattes inntekt, arbeidsforhold, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt for foretaket. Dette kalles en a-melding.

a-melding hos oss

Ved å bruke informasjon om dine ansatte direkte fra a-meldingen, blir det enklere for din bedrift å holde pensjonsavtalen oppdatert og sikre at de ansatte har riktig pensjonssparing. 

Vi er i gang med å overføre kunder til a-melding. Din bedrift vil motta en e-post når endelig dato for overgang til a-melding er klar.

Bedriftens oppgaver før innføring av a-melding

  • Vi må være registrert som pensjonsleverandør i a-meldingen.
    Vårt org nr er 914 782 007 – DNB Livsforsikring.
  • Har bedriften lønnsarter utover de obligatoriske og ønsker at disse skal være pensjonsgivende? Gi oss beskjed via nettbanken, eller ring oss.
  • Alle ansatte må være registrert med riktig lønn og stillingsprosent. Pensjonsavtalen er tilgjengelig i nettbanken. Det er enkelt å endre, også tilbake i tid.

Bedriftens oppgaver etter innføring av a-melding

Bedriften vil fortsatt ha ansvar for at pensjonsavtalen er riktig oppdatert. Vi kan etterspørre nødvendig informasjon, eller be deg om å bekrefte informasjonen som er oppdatert.

Etter at endringene er gjennomført, vil kontaktpersonen motta en kvittering i portalen. Det er viktig at du sjekker kvitteringen slik at vi er sikre på at endringene er riktig.

Ofte stilte spørsmål om rapportering via a-melding

Gode investeringsløsninger er viktige for å levere god pensjon til den ansatte

Min pensjonsprofil er utviklet av forvaltere med solid kompetanse hos en av Norges største og eldste kapitalforvaltere. Pensjonsprofilene har en bred sammensetning av investeringer for å sikre god avkastning i forhold til risiko.

Lær mer om styringsgruppe for pensjonsavtalen. En viktig møteplass som sikrer at ansattes stemme blir hørt.

Har bedriften din en pensjonsordning som har 15 eller flere ansatte? Det må da opprettes en styringsgruppe for pensjonsordningen.

I DNB er vi opptatt av å være ansvarlige og bærekraftige

Vi investerer ikke i virksomheter som driver med tobakksproduksjon, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.

Vi integrerer også faktorer innen miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i investeringsbeslutningene. Vi tar rollen som en aktiv eier. Det vil si at DNB engasjerer seg gjennom dialog med selskaper og ved stemmegivning.

Bakgrunnen for dialogen kan være spesifikke problemstillinger knyttet til ESG, men kan også handle om å heve selskapenes generelle nivå innen bærekraft.

Målet med dialogen er å påvirke selskapene i en positiv retning. Som hjelpemiddel til å definere mål og beste praksis har vi publisert flere forventningsdokumenter.

Pensjon for dine ansatte

Som pensjonskunde hos oss vil vi hjelpe deg med å ta vare på dine ansatte. Derfor har vi utviklet en kommunikasjonspakke.

  • Les mer om kommunikasjonspakken her

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB Eiendom#huninvestererDNB NyheterDNB Tech Blog

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernInformasjonskapslerPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.noJobb hos oss

© DNB