Pensjon for deg som er arbeidsgiver

Du som arbeidsgiver er lovpålagt å spare pensjon for dine ansatte, men det er også en viktig ansattgode. Her har vi samlet nyttig informasjon for deg.

En god pensjon er viktig både for deg og dine ansatte. Gjennom hele arbeidslivet blir en del av lønnen satt av til pensjon. Dette er pengene du og dine ansatte skal leve av den dagen dere slutter å jobbe.

Som arbeidsgiver bestemmer du hvor mye du skal spare for dine ansatte. Sparingen må utgjøre minst 2 % av lønnen. Alle vikarer og ansatte som har fylt 20 år, og som jobber over 20 prosent stilling, skal være med i pensjonsordningen.

4 gode grunner til å velge DNB som din pensjonsleverandør:

Ett kontaktpunkt i DNB med dyktige pensjonsrådgivere for bedriftseier og de ansatte

DNBs pensjonseksperter er tilgjengelige for å svare på dine og de ansattes spørsmål.

Enkel og effektiv administrasjon i nettbanken gir deg som bedriftsleder full oversikt

Vi vet at du ønsker å bruke minst mulig tid på administrasjon av pensjonsordningen. Vi sørger for dette ved å tilby enkle, moderne nettløsninger som gir deg full oversikt - vi kaller det bedriftsportalen.

Sikker, solid og bærekraftig forvaltning som er fleksibel og alderstilpasset

I DNB blir din innskuddspensjon forvaltet av Norges største forvaltningsmijø. Vi forvalter pensjonen din trygt, bærekraftig og med god avkastning. Som første leverandør i Norge legger vi tilrette for at den ansatte selv kan velge seg et forsterket bærekraftsnivå.

Ansatte får kursing via ePensjon, og har full oversikt over sin pensjon i nettbanken, mobilbanken og Spare

Med utgangspunkt i dine ansattes behov og livssituasjon gir vi råd og opplæring. Til dette bruker vi Pensjonsreisen og ePensjon. Mange ansatte vet nemlig ikke hvilken pensjonsordning de har, og hvor mye dere faktisk sparer til fremtiden deres. Både Pensjonsreisen og ePensjon avlaster deg som arbeidsgiver for spørsmål om pensjonsordningen.​

Les mer om innskuddspensjon

Slik kan vi hjelpe deg som er arbeidsgiver

Gode investeringsløsninger er viktige for å levere god pensjon til den ansatte

Min pensjonsprofil er utviklet av forvaltere med solid kompetanse hos en av Norges største og eldste kapitalforvaltere. Pensjonsprofilene har en bred sammensetning av investeringer for å sikre god avkastning i forhold til risiko.

Sammensetningen gir spredning av risikoen, samtidig som nedvektingen i profilene reduserer risikoen frem mot pensjonsalder.

Du som arbeidsgiver kan velge mellom to former forvaltning - aktiv og indeks

Aktiv forvaltning

I pensjonsprofiler med aktiv forvaltning er målet å oppnå ekstra god avkastning i forhold til risiko. Her investeres pensjonskapitalen i syv ulike aktivaklasser.

Indeksforvaltning

I pensjonsprofiler med indeksforvaltning er målet å oppnå god avkastning i forhold til risiko, til lavest mulig kostnad. Her investeres pensjonskapitalen i seks ulike aktivaklasser.

Markedsrapporter

Les om hvordan markedet er akkurat nå, og følg avkastningen hvert kvartal.

Bedriftsportalen

Vår bedriftsportal finner du i nettbanken. Portalen er oversiktlig og enkel å bruke. Du kan velge ulike løsninger ut fra eget behov og ønsker, eksempelvis filoverføring fra lønnssystemet.

Portalen gir et oversiktlig bilde av pensjonsavtalen, kjøring av rapporter og årlige kostnader. Portalen er også tilgjengelig på engelsk.​

Mulighetene i bedriftsportalen:

Lurer du på noe?

Her finner du svar på de fleste spørsmål. Du kan også ringe oss.

Innskuddspensjonsloven og innføring av pensjonskonto fra 1. januar 2021

Stortinget har vedtatt endringer i innskuddspensjonsloven og innføring av pensjonskonto.

Lovendringen innebærer i hovedsak at du som arbeidsgiver pålegges et økt informasjonsansvar, og at dine ansatte skal få mer innflytelse over egen pensjon.

I DNB er vi opptatt av å være ansvarlige og bærekraftige

Vi investerer ikke i virksomheter som driver med tobakksproduksjon, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.

Vi integrerer også faktorer innen miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i investeringsbeslutningene. Vi tar rollen som en aktiv eier. Det vil si at DNB engasjerer seg gjennom dialog med selskaper og ved stemmegivning.

Bakgrunnen for dialogen kan være spesifikke problemstillinger knyttet til ESG, men kan også handle om å heve selskapenes generelle nivå innen bærekraft.

Målet med dialogen er å påvirke selskapene i en positiv retning. Som hjelpemiddel til å definere mål og beste praksis har vi publisert flere forventningsdokumenter.

Vi tar vare på dine ansattes behov

Pensjon for dine ansatte

Som pensjonskunde hos oss vil vi hjelpe deg med å ta vare på dine ansatte. Derfor har vi utviklet en kommunikasjonspakke.

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Ung

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrisliste

© DNB