• Chatbot
 • Hjelp og veiledning
 • Finn ditt DNB-kontor
 • Bli bedriftskunde
 • Avtal møte

Pensjon for deg som er arbeidsgiver

Du som arbeidsgiver er lovpålagt å spare pensjon for dine ansatte, og pensjonssparing er et viktig ansattgode. Her har vi samlet nyttig informasjon for deg.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) sier at bedriften skal ha en innskuddspensjonsordning for sine ansatte.

Din bedriften må ha innskuddspensjonsordning hvis:

 • To ansatte som hver har minst 75% stilling.
 • En ansatt uten eierinteresse som har minst 75% stilling.
 • Du har ansatte som hver har minst 20 % stilling, og som til sammen utgjør to årsverk eller mer.
 • For Selvstendig næringsdrivende gjelder egne regler. Les mer her

Lovpålagte minstekrav til pensjonssparing:

 • Du må spare minst 2 % av den ansattes lønn opp til 12G.
 • Avtalen må inneholde alderspensjon og innskuddsfritak ved uførhet, innskuddsfritak sikrer at pensjonssparingen fortsetter selv om den ansatte blir ufør.

Grunnbeløpet (G)

Per 1. mai 2022 er 1G kr 111 477.

Nytt lovverk for innskuddspensjon - Pensjon fra første krone

Hvem skal meldes inn i pensjonsordningen?

DNB forklarer rapportering via a-melding

Webinar fra 06.09.21 (Min 17.36)

Automatisk rapportering via a-melding

Gode investeringsløsninger er viktige for å levere god pensjon til den ansatte

Min pensjonsprofil er utviklet av forvaltere med solid kompetanse hos en av Norges største og eldste kapitalforvaltere. Pensjonsprofilene har en bred sammensetning av investeringer for å sikre god avkastning i forhold til risiko.

Les mer om kapitalforvaltningen og pensjonsprofilene

I DNB er vi opptatt av å være ansvarlige og bærekraftige

Vi investerer ikke i virksomheter som driver med tobakksproduksjon, pornografi, kontroversielle våpen, selskaper med vesentlig virksomhet innen kull og oljesand eller selskaper som er i brudd med internasjonale standarder og normer.

Vi integrerer også faktorer innen miljø, sosiale forhold og eierstyring (ESG) i investeringsbeslutningene. Vi tar rollen som en aktiv eier. Det vil si at DNB engasjerer seg gjennom dialog med selskaper og ved stemmegivning.

Bakgrunnen for dialogen kan være spesifikke problemstillinger knyttet til ESG, men kan også handle om å heve selskapenes generelle nivå innen bærekraft.

Målet med dialogen er å påvirke selskapene i en positiv retning. Som hjelpemiddel til å definere mål og beste praksis har vi publisert flere forventningsdokumenter.

Pensjon for dine ansatte

Som pensjonskunde hos oss vil vi hjelpe deg med å ta vare på dine ansatte. Derfor har vi utviklet en kommunikasjonspakke.

 • Les mer om kommunikasjonspakken her

Slik kan vi hjelpe deg som er arbeidsgiver

Footer navigasjon

Hovedkontor

Dronning Eufemias gate 30

0191 Oslo

Postadresse

DNB

Postboks 1600 Sentrum

0021 Oslo

Org. nr.

DNB Bank ASA

984 851 006

DNB Nettsteder

DNB EiendomHun InvestererDNB Nyheter

Internasjonalt

DNB LuxembourgDNB SverigeDNB Danmark

Sosiale medier

FacebookYouTube
Vilkår for brukPersonvernPrislisteSammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

© DNB