Skjema for pensjon og forsikring

Melde endringer gjør du enklest i nettløsningen for pensjon og forsikring.
 
Ferdig utfylt skjema sendes per post til:

DNB Livsforsikring AS
Postboks 7500
5020 Bergen
 
Nettløsning for pensjon
og personalforsikringer 
Bestilling av brukertilgang til nettløsning for pensjon og forsikring
    
Kollektiv pensjon
(innskudds- og ytelsespensjons)
Avtalegiro for innskuddspensjon
Endring av lønn og arbeidstid
Endring av lønn og arbeidstid, uføre medlemmer
(Gjelder kun innskuddspensjon)
Innmelding ved ansettelse
Utmelding ved opphør av ansettelse
Arbeidsgivermelding ved langtidssykdom og arbeidsuførhet
Arbeidsgivermelding ved dødfall
Arbeidsgivermelding ved oppnådd alder
Egenmelding - ektefelle og barnepensjon
Egenmelding - krav om premiefritak/uførepensjon/innskuddsfritak
Melding om uttak av alderspensjon
Oppsigelse av tjenestepensjon
Endring av organisasjonsnummer
   
Pensjonskapitalbevis Flytteskjema Pensjonskapitalbevis
   
Personalforsikring

Personalforsikring -
melde skade
Innmelding
Utmelding ved opphør av ansettelse
Tilbud om fortsettelsesforsikring
Oppnevne begunstiget
Oppsigelse
Melding om ulykke
Melding om dødsfall
Melding om dødfall, Forsettelsesforsikring
Melding om uførhet/sykdom
Melding om uførhet, Forsettelsesforsikring
Melding om tap av helseattest/lisens
Melding om barneulykke
   
English versions     Preferential Treatment of Beneficiary
Notification of drawing of retirement pension
Occupational pension - Registration
Occupational pension - Adjustments in salary/working hours
Occupational pension - Removal upon termination of employment
Cancellation of Occupational Pension
Order for user access to DNB Liv Corporate Portal
Change of business registration number
Transfer of pension capital certificate
Kontakt oss
DNB Liv (man-fre kl. 08-20)
915 05225
Spørsmål